În temeiul art. 41 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Direcţia generală management resurse umane, inspectoratele generale care au în subordine unităţi de învăţământ postliceal şi unităţile de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne iau măsuri de asigurare a îndeplinirii prevederilor prezentului act normativ.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.416/2006 pentru aprobarea "Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal din Ministerul Afacerilor Interne"*) se abrogă.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

______
*) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.416/2006 pentru aprobarea "Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal din Ministerul Afacerilor Interne" nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 192 din data de 23 martie 2015