DECIZIE nr. 237 din 14 iulie 2014 privind numirea doamnei Irina Alexe în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne
Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 21 din 18 iunie 2014, prin care se propune numirea în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici a candidatului admis în urma concursului susţinut în data de 17 iunie 2014, precum şi Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 175.393 din 9 iulie 2014,
În temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 lit. d), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Irina Alexe se numeşte în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 2
La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 258/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Irina Alexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 11 iulie 2013.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 526 din data de 15 iulie 2014