ACTUL din 15 aprilie 2014 - CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Culturală a Rutenilor din România
1.Centralizator donaţii anul 2013
Date despre donaţii

Tip donaţie

Nr. donatori

Valoarea donaţiei

Donaţii persoane fizice

2

1883,98

Donaţii persoane juridice

-

-

Donaţii confidenţiale

-

-

TOTAL:

 

1883,98

2.Situaţia centralizatoare a cotizaţiilor încasate pentru anul 2013

Nr. crt.

Organizaţia

Nr. membri

Valoarea

1

Uniunea Culturală a Rutenilor din România

310

-

3.Situaţia privind alte surse de venituri în anul 2013
Date despre venituri

Venituri realizate conform art. 12 din Legea nr. 334/2006

Suma

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii

-

Organizarea de întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială

-

Acţiunile culturale, sportive şi distractive

-

Serviciile interne

-

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare

-

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puţin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia partidelor politice aflate în curs de dizolvare

-

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comerţ

-

TOTAL:

-

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 277 din data de 15 aprilie 2014