DECRET nr. 716 din 19 august 2013 privind acreditarea unui ambasador
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, având în vedere propunerea Guvernului,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Domnul Valentin Florea se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Orientală a Uruguayului.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 530 din data de 22 august 2013