CIRCULARĂ nr. 30 din 6 august 2015 privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2015
În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
în aplicarea prevederilor art. 12 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:
Începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2015, ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută sunt următoarele:
- 3,80% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;
- 3,80% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.
-****-

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 625 din data de 18 august 2015