DECIZIE nr. 188 din 30 aprilie 2014 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului
Având în vedere propunerea formulată de ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Doina Catrinoiu, vicepreşedinte, este desemnată să exercite atribuţiile preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului până la numirea conducătorului instituţiei, în condiţiile legii.
Art. 2
La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 458/2013 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 320 din data de 30 aprilie 2014