DECRET nr. 801 din 28 noiembrie 2014 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Domnului comisar şef de poliţie Nicolae Marin Gheorghe i se acordă gradul profesional de chestor de poliţie.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 873 din data de 28 noiembrie 2014