DECIZIE nr. 239 din 23 iulie 2014 pentru numirea domnului Costin Mihalache în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului
În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Costin Mihalache se numeşte în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului.
Art. 2
Domnul Costin Mihalache conduce activitatea Serviciului coordonare şi control operatori economici de sub autoritate din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi exercită atribuţiile detaliate stabilite prin ordin al secretarului general al Guvernului.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 544 din data de 23 iulie 2014