HOTĂRÂRE nr. 923 din 27 noiembrie 2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, "Medium Term Notes"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, "Medium Term Notes", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 21 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Se aprobă programul-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, «Medium Term Notes», în sumă maximă, în orice moment, de 15 miliarde euro sau echivalent în orice valută, denumit în continuare Program."
2.Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Art. 3
Caracteristicile fiecărei tranzacţii efectuate în cadrul Programului, în ceea ce priveşte intermediarii tranzacţiei, sumele, maturităţile, valutele, precum şi alte elemente, după caz, se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice sau al ministrului delegat pentru buget, conform legii."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 749 din data de 3 decembrie 2013