Având în vedere prevederile art. 3 pct. 71 şi 79 şi ale art. 36 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Standardul de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2007 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 26 iulie 2007.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 279 din data de 13 aprilie 2016