DECRET nr. 788 din 29 octombrie 2015 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,
în semn de apreciere a înaltului profesionalism şi a rezultatelor meritorii obţinute în promovarea, prin valoroasele creaţii de artă plastică, a valorilor culturii româneşti din domeniul militar, precum şi pentru serviciile aduse în proiectarea şi sprijinirea activităţii instituţiilor profesioniste de cultură ale Armatei României,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria F "Promovarea culturii", domnului colonel în retragere Ioniţă N. Gheorghe.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 809 din data de 30 octombrie 2015