Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părţi,
din dorinţa de a întări relaţiile de bună vecinătate şi prietenie dintre România şi Republica Moldova,
luând în considerare importanţa dezvoltării cooperării economice la nivel transfrontalier,
ţinând cont de relaţiile de cooperare între unităţile administrativ-teritoriale situate de o parte şi de alta a frontierei şi cerinţele de dezvoltare ale acestora,
în scopul consolidării şi extinderii relaţiilor bilaterale în multiple domenii de cooperare între România şi Republica Moldova,
au convenit următoarele:
Art. 1
1.Articolul 4 din Acord, Domenii de cooperare, se completează prin introducerea unui nou alineat, alineatul (6), care va avea următorul conţinut:
"(6) Părţile sunt de acord să dezvolte proiecte de cooperare în domeniul: reabilitarea, extinderea, modernizarea şi/sau renovarea de construcţii aparţinând instituţiilor publice din Republica Moldova, la propunerea Autorităţii de Coordonare Naţională din Republica Moldova."
Art. 2
Prezentul protocol adiţional intră în vigoare la data ultimei notificări, transmisă pe cale diplomatică, prin care se confirmă îndeplinirea procedurilor interne legale necesare pentru intrarea sa în vigoare.
Prezentul protocol adiţional va rămâne în vigoare până la data încetării valabilităţii Acordului.
-****-
Semnat la Bucureşti la 23 septembrie 2015, şi la Chişinău la 24 septembrie 2015, în două exemplare originale.

Pentru Guvernul României,

Victor-Viorel Ponta,

prim-ministru

Pentru Guvernul Republicii Moldova,

Valeriu Streleţ,

prim-ministru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 906 din data de 8 decembrie 2015