HOTĂRÂRE nr. 37 din 8 octombrie 2012 privind numirea unor membri ai Consiliului de conducere al Institutului Cultural Român
În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 139 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Senatul numeşte membrii Consiliului de conducere al Institutului Cultural Român, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU FILIP

ANEXĂ: LISTA membrilor Consiliului de conducere al Institutului Cultural Român
1.Octavian Mihail Sachelarie
2.Florin Codre
3.Zoe Petre
4.Adriana Popescu
5.Vlad Păunescu
6.Peter Demeny
7.Ruxandra Garofeanu
8.Ştefan Gheorghiu
9.Mihai Zamfir
10.Viorica Curea
11.Aurelia Corbeanu
12.Cristiana Russu
13.Laurenţiu Damian
14.Grigore Arsene
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 695 din data de 10 octombrie 2012