DECIZIE nr. 242 din 18 iulie 2016 privind numirea domnului Marius Cătălin Vartic în funcţia de şef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF
Având în vedere Hotărârea nr. 500 din 14 iulie 2016 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru procurori,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, cu modificările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
Începând cu data de 18 iulie 2016, domnul Marius Cătălin Vartic se numeşte în funcţia de şef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF pentru o perioadă de 5 ani.
Art. 2
La data prevăzută la art. 1 îşi încetează aplicabilitatea art. 2 din Decizia prim-ministrului nr. 252/2013 privind eliberarea domnului Dumitrescu Claudiu Constantin din funcţia de şef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 5 iulie 2013.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 539 din data de 18 iulie 2016