ORDIN nr. 2376 din 27 noiembrie 2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti
Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul finanţelor publice şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:
Art. I
Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pe anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, prevăzut în anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 21 ianuarie 2014, cu modificările ulterioare, pentru unele judeţe şi municipiul Bucureşti, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ: NIVELUL MAXIM al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pe anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti
- mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat

Influenţe

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal rectificat

 

Total, din care:

19.797.000

 

19.797.000

1

Alba

362.419

3.000

365.419

2

Arad

405.015

650

405.665

3

Argeş

616.314

9.250

625.564

4

Bacău

602.578

6.241

608.819

5

Bihor

623.885

3.000

626.885

6

Bistriţa-Năsăud

299.395

1.400

300.795

7

Botoşani

441.812

1.600

443.412

8

Braşov

534.195

250

534.445

9

Brăila

337.691

4.300

341.991

10

Buzău

417.415

1.600

419.015

11

Caraş-Severin

305.863

2.900

308.763

12

Călăraşi

256.492

700

257.192

13

Cluj

655.681

4.400

660.081

14

Constanţa

635.577

250

635.827

15

Covasna

231.843

1.600

233.443

16

Dâmboviţa

436.237

2.650

438.887

17

Dolj

588.047

5.200

593.247

18

Galaţi

530.892

1.100

531.992

19

Giurgiu

218.686

850

219.536

20

Gorj

429.448

100

429.548

21

Harghita

357.297

3.000

360.297

22

Ialomiţa

248.599

200

248.799

23

Iaşi

823.542

1.000

824.542

24

Ilfov

241.973

100

242.073

25

Maramureş

520.635

7.200

527.835

26

Mehedinţi

283.823

1.900

285.723

27

Mureş

539.444

2.100

541.544

28

Neamţ

481.157

2.400

483.557

29

Olt

447.486

6.550

454.036

30

Prahova

682.779

550

683.329

31

Satu Mare

402.122

4.600

406.722

32

Sălaj

258.499

2.400

260.899

33

Sibiu

429.197

400

429.597

34

Suceava

644.086

5.100

649.186

35

Teleorman

373.382

500

373.882

36

Timiş

660.080

1.850

661.930

37

Tulcea

228.435

100

228.535

38

Vâlcea

406.543

1.800

408.343

39

Vrancea

282.942

1.600

284.542

40

Municipiul Bucureşti

1.527.726

2.007

1.529.733

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 876 din data de 3 decembrie 2014