ORDIN nr. 580 din 6 mai 2015 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii
Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 4.439 din 6 mai 2015 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi ale art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 25 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- La anexa nr. 4 punctul II "Componenţa nominală a comisiilor de specialitate", numerele curente 2, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 33, 34, 37, 43, 45, 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 46 şi 51 vor avea următorul cuprins:
"2.Comisia de boli infecţioase
Preşedinte: Prof. dr. Petre Iacob Calistru - Bucureşti
Vicepreşedinte: Dr. Eugenia Muja - Constanta
Secretar: Dr. George Sebastian Gherlan - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Emanoil Ceauşu - Bucureşti
Prof. dr. Doina Florina Ţăţulescu - Cluj-Napoca
Dr. Lucia Mihalache - Oradea
Farm. Gabriela Ruja - Bucureşti
Conf. Dr. Marincu Iosif - Timişoara
........................................................
5.Comisia de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Preşedinte: Prof. dr. Petru Aurel Babeş - Oradea
Vicepreşedinte: Prof. dr. Viorel Serban - Timişoara
Secretar: Dr. Ileana Zîmbatu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Constantin Ionescu - Bucureşti
Lector dr. Corina Aurelia Zugravu - Bucureşti
Asist. univ. dr. Anca Pantea-Stoian - Bucureşti
Dr. Nicolae Alexandru Barnea - Bucureşti
Dr. Gabriela Dana Marinescu - Buzău
6.Comisia de endocrinologie
Preşedinte: Prof. dr. Constantin Dumitrache - Bucureşti
Vicepreşedinte: Prof, dr. Marian Bistriceanu - Craiova
Secretar: Dr. Sabina Elena Oros - Bucureşti
Membri:
Conf. dr. Ionela Maria Paşcanu - Târgu Mureş
Conf. dr. Ioan Horea Ursu - Bucureşti
Şef lucrări dr. Dana Liana Stoian - Timişoara
Şef lucrări dr. Adina Mariana Ghemigian - Bucureşti
Dr. Iuliana Gherlan - Bucureşti
........................................................
9.Comisia de genetică medicală
Preşedinte: Prof. dr. Marius Bembea - Oradea
Vicepreşedinte: Prof. dr. Maria Puiu - Timişoara
Secretar: Dr. Vasilica Plăiaşu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Emilia Severin - Bucureşti
Conf. dr. Eusebiu Vlad Gorduza - Iaşi
10.Comisia de geriatrie şi gerontologie
Preşedinte: Prof. dr. Luiza Spiru - Bucureşti
Vicepreşedinte: Şef lucrări dr. Ioan Vaier Donca - Cluj-Napoca
Secretar: Dr. Ioana Ioancio - Bucureşti
Membri:
Şef lucrări dr. Lelia Maria Şuşan - Timişoara
Dr. Doina State - Bucureşti
11.Comisia de hematologie
Preşedinte: Conf. dr. Mihnea Tudor Zdrenghea - Cluj-Napoca
Vicepreşedinte: Conf. dr. Horia Bumbea - Bucureşti
Secretar: dr. Cornel Valeriu Drăgan - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Monica Dragomir - Bucureşti
Dr. Mihaela Tevet - Bucureşti
Dr. Carmen Saguna - Bucureşti
........................................................
14.Comisia de medicină internă
Preşedinte: Conf. dr. Cornelia Diana Nistorescu - Bucureşti
Vicepreşedinte: Conf. dr. Florin Petrescu - Craiova
Secretar: Dr. Elena Găinoiu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Emil Caraşca - Târgu Mureş
Dr. Gheorghe Oprea - Bucureşti
........................................................
17.Comisia de neurologie, neurologie pediatrică
Preşedinte: Conf. dr. Valeria Tudorică - Craiova
Vicepreşedinte: Dr. Adina Crăciunoiu - Bucureşti
Secretar: Dr. Elena Cristina Mitu - Bucureşti
Membri:
Dr. Diana Hodorog - Iaşi
Dr. Dana Răcăşan - Cluj-Napoca
Dr. Cristina Motoescu - Bucureşti
18.Comisia de oncologie
Preşedinte: Prof. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca
Vicepreşedinte: Prof. dr. Alexandru Călin Grigorescu - Bucureşti
Secretar: Dr. Bogdan Radu Lişcu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Eugen Brătucu - Bucureşti
Prof. dr. Viorel Scripcariu - Iaşi
Conf. dr. Ioan Valentin Cernea - Cluj-Napoca
Conf. dr. Patriciu Achimaş-Cadariu - Cluj-Napoca
........................................................
20.Comisia de pediatrie
Preşedinte: Prof. dr. Ioan Gherghina - Bucureşti
Vicepreşedinte: Dr. Alin Stănescu - Bucureşti
Secretar: Asist. univ. dr. Cosmina Cristea - Bucureşti
Membri:
Conf. dr. Aurel Nechita - Galaţi
Prof. dr. Mariana Andreica - Cluj-Napoca
Dr. Loredana Ionela Popa - Bucureşti
........................................................
22.Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică
Preşedinte: Şef lucrări dr. Ion Udriştoiu - Craiova
Vicepreşedinte: Prof. dr. Iuliana Dobrescu - Bucureşti
Secretar: Dr. Ileana Botezat-Antonescu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Ştefan Milea - Bucureşti
Asist. univ. dr. Laura Mateescu - Bucureşti
Dr. Simona Macovei - Bucureşti
Dr. Elena Bordea - Bucureşti
Dr. Dan Roşca - Bucureşti
Dr. Victoria Irimia - Piteşti
........................................................
25.Comisia de chirurgie cardiovasculară
Preşedinte: Prof. dr. Emil Mircea Pătrut - Bucureşti
Vicepreşedinte: Dr. Sorin Baloş - Târgu Mureş
Secretar: Asist. univ. dr. Liviu Moraru - Târgu Mureş
Membri:
Prof. dr. Radu Deac - Târgu Mureş
Prof. dr. Marian Gaspar - Timişoara
Prof. dr. Ioan Pop. D. Popa - Bucureşti
Conf. dr. Traian Gabriel Scridon - Cluj-Napoca
Conf. dr. Victor Costache - Sibiu
26.Comisia de chirurgie vasculară
Preşedinte: Col. dr. Ionel Droc - Bucureşti
Vicepreşedinte: Dr. Horia Mureşan - Bucureşti
Secretar: Dr. Cristina Strobescu - Iaşi
Membri:
Dr. Gheorghe Dumitraşcu - Bucureşti
Dr. Claudia Gherman - Cluj-Napoca
........................................................
33.Comisia de oftalmologie
Preşedinte: Prof. dr. Monica Pop - Bucureşti
Vicepreşedinte: Gen. conf. dr. Marian Burcea - Bucureşti
Secretar: Dr. Selaru Daniela Felicia - Bucureşti
Membri:
Dr. Marineta Măgureanu - Bucureşti
Dr. Ilie Dragu - Bucureşti
34.Comisia de ortopedie şi traumatologie
Preşedinte: Dr. Traian Romeo Ursu - Bucureşti
Vicepreşedinte: Prof. dr. Horia Vermeşan - Timişoara
Secretar: Dr. Emil Mareş - Bucureşti
Membri:
Dr. Alexandru Bogdan Ciubară - Iaşi
Conf. dr. Tudor Sorin Pop - Târgu Mureş
........................................................
37.Comisia de urologie
Preşedinte: Dr. Streza Bogdan - Bucureşti
Vicepreşedinte: Dr. Boiborean Petru - Timişoara
Secretar: Dr. Dorel Soroiu - Bucureşti
Membri:
Şef lucrări dr. Ion Arabagiu - Bucureşti
Dr. Giurgiu Radu Calin - Cluj-Napoca
........................................................
43.Comisia de sănătate publică şi management
Preşedinte: Prof. dr. Petru Armean - Bucureşti
Vicepreşedinte: Prof. dr. Carmen Daniela Domnariu - Sibiu
Secretar: Asist. univ. dr. Eugenia Claudia Bratu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Corneliu Amariei - Constanţa
Prof. dr. Dana Galieta Mincă - Bucureşti
Prof. dr. Cristina Maria Borzan - Cluj-Napoca
Conf. dr. Mugurel Ştefan Ghelase - Craiova
Conf. dr. Florentina Ligia Furtunescu - Bucureşti
Conf. dr. Elena Mihaela Cărăuşu - Iaşi
Şef lucrări dr. Virgil Ciobanu - Timişoara
Dr. Mioara Predescu - Bucureşti
........................................................
45.Comisia de medicină dentară
Preşedinte: Prof. dr. Dragoş Stanciu - Bucureşti
Vicepreşedinte: Prof. dr. Ecaterina Ionescu - Bucureşti
Secretar: Dr. Alexandru Brezoiescu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Mariana Păcurar-Târgu Mureş
Prof. dr.
Nori na Consuela Forna - Iaşi
Prof. dr. Bogdan Dimitriu - Bucureşti
Prof. dr. Radu Septimiu Câmpian - Bucureşti
Prof. dr. Doina Onisei - Timişoara
45.1.Subcomisia de ortodonţie şi ortopedie dento-facială
Preşedinte: Prof. dr. Ecaterina Ionescu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Mariana Păcurar - Târgu Mureş
Prof. dr. Dragoş Stanciu - Bucureşti
Conf. dr. Viorica Tărmure - Cluj-Napoca
Conf. dr. Irina Zeiu - Iaşi
45.2.Subcomisia de protetică dentară
Preşedinte: Prof. dr. Norina Consuela Forna - Iaşi
Membri:
Prof. dr. Mihaela Rodica Păuna - Bucureşti
Prof. dr. Alexandru Eugen Petre - Bucureşti
Prof. dr. Sorin Popşor - Târgu Mureş
Prof. dr. Veronica Mercuţ - Craiova
Conf. dr. Mariana Eleonora Constantiniuc - Cluj-Napoca
45.3.Subcomisia de endodonţie
Preşedinte: Prof. dr. Bogdan Dimitriu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Maria Vataman - Iaşi
Conf. dr. Luminiţa Maria Nica - Timişoara
Conf. dr. Monica Dana Monea - Târgu Mureş
Şef lucrări dr. Sanda Câmpean - Cluj-Napoca
45.4.Subcomisia de parodontologie
Preşedinte: Prof. dr. Doina Onisei - Timişoara
Membri:
Prof. dr. Silvia Mârţu - Iaşi
Prof. dr. Alexandra Roman - Cluj-Napoca
Prof. dr. Anca Dumitriu - Bucureşti
Conf. dr. Petra Şurlin - Craiova
46.Comisia de chirurgie orală şi maxilo-facială
Preşedinte: Prof. dr. Emil Urtilă - Timişoara
Vicepreşedinte: Prof. dr. Mihai Surupăţeanu - Craiova
Secretar: Dr. Cosmin Totan - Bucureşti
Membri:
Conf. dr. Mihai Constantin - Iaşi
Şef lucrări dr. Tiberiu Niţă - Bucureşti
Asist. univ. dr. Cristian George Vlădan - Bucureşti
........................................................
51.Comisia de informatică medicală
Preşedinte: Prof. dr. ing. Lăcrămioara Stoicu-Tivadar - Timişoara
Vicepreşedinte: Conf. dr. Elena Podoleanu - Bucureşti
Secretar: Conf. dr. Corina Vernic - Timişoara
Membri:
Prof. dr. Gabriela Georgescu - Iaşi
Prof. dr. Mihai Tarata - Craiova
Prof. dr. Andrei Cadariu Achimaş - Cluj-Napoca
Conf. dr. ing. Liana Berea - Sibiu
Dr. Marius Filip - Bucureşti"
Art. II
Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Gabriel Florin Puşcău,

secretar general

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 310 din data de 6 mai 2015