HOTĂRÂRE nr. 859 din 14 octombrie 2015 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 863 lit. d), art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Dan Popescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

Nr. crt.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Date de identificare

Adresa

Anul dării în folosinţă PIF

Valoare de inventar

Situaţia juridică

Denumirea bunului

Lungimea

Descrierea tehnică

Baza legală

(administrare/ concesiune)

1

8.30._

imobil

Corectare torenţi Domneşti Pietroşani

L = 3,05 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Argeş

2011

1.924.495

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 691/ 25.07.2007

în administrare

2

8.30._

imobil

Corectare torenţi Cernat obiectiv II

L = 2,35 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Argeş

2011

1.875.238

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 140/2004

în administrare

3

8.30._

imobil

Corectare torenţi Topolog Obârşie

L = 1,83 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Argeş

2013

2.738.804

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 228/ 8.12.2005

în administrare

4

8.30._

imobil

Corectare torenţi râul Dâmboviţa, sectorul Stoeneşti-Dragoslavele

L = 4,95 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Argeş

2013

2.901.026

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 691/ 25.07.2007

în administrare

5

8.30._

imobil

Corectare torenţi Bratia obiectiv II

L = 2,30 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Argeş

2012

968.283

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 691/ 25.07.2008

în administrare

6

8.30._

imobil

Corectare torenţi Dâmboviţa amonte Sătic

L = 2,12 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Argeş

2012

1.273.566

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 228/ 8.12.2005

în administrare

7

8.30._

imobil

Corectare torenţi Vidraru mal stâng

L = 1,70 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Argeş

2011

2.910.450

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 691/ 25.07.2008

în administrare

8

8.30._

imobil

Corectare torenţi Vidraru obiectiv II

L = 1,40 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Argeş

2012

1.137.587

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 140/ 2004

în administrare

9

8.30._

imobil

Corectare torenţi râul Doamnei, amonte Cernat

L = 3,21 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Argeş

2012

2.502.137

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 228/ 8.12.2005

în administrare

10

8.30._

imobil

Corectare torenţi Cungrea

L = 2,30 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Argeş

2012

1.751.445

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 691/ 25.07.2007

în administrare

11

8.30._

imobil

Corectare torenţi Fundu Răcăciuni

L = 2,7 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Bacău

2000

284.711

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 89- 117/
30.09.2004

în administrare

12

8.30._

imobil

Corectare torenţi Bâsca Mică

L = 1,13 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Buzău

2004

485.084

Legea nr. 46/2008, Ordin nr. 63/N/al MLPAT

în administrare

13

8.30._

imobil

Corectare torenţi Bâsca Mare - Bâsculiţa

L = 2,5 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Buzău

2010

2.029.635

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 89- 117/
30.09.2004

în administrare

14

8.30._

imobil

Corectare torenţi Higigel

L = 2,4 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara:

România; judeţul: Caraş - Severin

2012

1.426.623

Legea nr. 46/2008, PV nr. 9321/ 25.11.2010

în administrare

15

8.30._

imobil

Corectare torenţi din Bazinul hidrografic Gurghiu

L = 3,44 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Mureş

2012

2.440.521

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 665/ 04.07.2007

în administrare

16

8.30._

imobil

Corectare torenţi din Bazinul hidrografic Galaoaia şi Bistra

L = 3,20 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Mureş

2012

2.786.269

Legea nr. 46/2008, Ordin nr. 794/ 02.11.2004

în administrare

17

8.30._

imobil

Corectare torenţi din Bazinul hidrografic Niraje

L = 2,7 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Mureş

2011

2.101.727

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 665/ 04.07.2007

în administrare

18

8.30._

imobil

Corectare torenţi din Bazinul hidrografic Jârca

L = 4,40 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Mureş

2012

4.206.311

Legea nr. 46/2008, Ordin nr. 1.346/
21.12.2005

în administrare

19

8.30._

imobil

Corectare torenţi din Bazinul hidrografic Gudea Mare

L = 4,0 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Mureş

2012

3.053.884

Legea nr. 46/2008, Ordin nr. 1.346/
21.12.2006

în administrare

20

8.30._

imobil

Corectare torenţi din Bazinul hidrografic Tireu Tişieu

L = 3,2 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Mureş

2012

2.609.592

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 665/ 04.07.2007

în administrare

21

8.30._

imobil

Corectare torenţi din Bazinul hidrografic Făncel

L = 3,0 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Mureş

2012

2.445.240

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 665/ 04.07.2007

în administrare

22

8.30._

imobil

Corectare torenţi Geamăna - Valea Zâmbocata

L = 1,5 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Olt

2007

1.592.395

Legea nr. 46/2008, PV nr. 7097/ 04.10.2007

în administrare

23

8.30._

imobil

Corectare torenţi Geamăna - Valea Scorburoaia

L = 0,6 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Olt

2007

979.637

Legea nr. 46/2008, PV nr. 7097/ 04.10.2007

în administrare

24

8.30._

imobil

Corectare torenţi Bazinul hidrografic Doftana amonte Paltinu, zona Brădet şi Valea Floreiului

L = 3,5 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Prahova

2006

1.139.174

Legea nr. 46/2008, Hotărârea Guvernului nr. 1.038/ 06.11.2000

în administrare

25

8.30._

imobil

Corectare torenţi Valea Obielei

L = 0,2 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Prahova

2006

671.700

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 137/ 10.05.2004

în administrare

26

8.30._

imobil

Corectare torenţi Valea Seacă

L = 1,0 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Prahova

2008

1.160.700

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 460/ 14.06.2006

în administrare

27

8.30._

imobil

Corectare torenţi Brodina etapa a II-a

L = 3,18 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Suceava

2011

3.176.794

Legea nr. 46/2008, O.M. nr. 112/ 11.02.2004

în administrare

28

8.30._

imobil

Corectare torenţi versant drept Putna Nisipitu

L = 2,40 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Suceava

2011

2.538.969

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 55/ 09.02.2004

în administrare

29

8.30._

imobil

Corectare torenţi Dobriceni

L = 1,1 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Vâlcea

2010

1.084.663

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 89-117/ 30.09.2004

în administrare

30

8.30._

imobil

Corectare torenţi Valea Satului

L = 2,55 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Vâlcea

2011

1.333.402

Legea nr. 46/2008, Listă investiţii nr. 193748/ 16.12.2011

în administrare

31

8.30._

imobil

Corectare torenţi Valea Rea

L = 1,1 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Vâlcea

2011

957.220

Legea nr. 46/2008, Listă investiţii nr. 193748/ 16.12.2011

în administrare

32

8.30._

imobil

Corectare torenţi Cerna

L = 2,15 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Vâlcea

2011

1.294.126

Legea nr. 46/2008, Listă investiţii nr. 193748/ 16.12.2011

în administrare

33

8.30._

imobil

Corectare torenţi Ivanu

L = 2,3 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Mehedinţi

2012

3.616.864

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 402/2007

în administrare

34

8.30._

imobil

Corectare torenţi din Bazinul hidrografic Jidoştiţa ob. I

L = 2 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Mehedinţi

2013

1.598.381

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 402/2007

în administrare

35

8.30._

imobil

Corectare torenţi Caşin Înţărcătoarea

L = 2,72 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Bacău

2014

6.550.229

Legea nr. 46/2008, Ordin nr. 358/2006

în administrare

36

8.30._

imobil

Corectare torenţi Târlişua

L = 1,75 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara:

România;

judeţul:

Bistriţa - Năsăud

2011

1.629.443

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 141635/ 2010

în administrare

37

8.30._

imobil

Corectare torenţi din Bazinul hidrografic Râul Alb ob. II

L = 1,4 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara:

România;

judeţul:

Caraş - Severin

2013

844.270

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 11457/ 2006

în administrare

38

8.30._

imobil

Corectare torenţi din Bazinul hidrografic Higeg

L = 2,15 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara:

România; judeţul: Caraş - Severin

2013

2.192.525

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 11457/ 2007

în administrare

39

8.30._

imobil

Corectare torenţi Moroieni

L = 2,3 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa

2013

2.355.405

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 140/2004

în administrare

40

8.30._

imobil

Corectare torenţi Repedea ob. 2

L = 2,2 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Maramureş

2010

3.145.510

Legea nr. 46/2008, Aviz

în administrare

41

8.30._

imobil

Corectare torenţi din Bazinul hidrografic Măgureni

L = 1,66 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Hunedoara

2013

2.270.802

Legea nr. 46/2008, Decizia nr. 209/2012

în administrare

42

8.30._

imobil

Corectare torenţi Pârâul Roman

L = 1,60 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Vrancea

2013

1.301.932

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 228/2005

în administrare

43

8.30._

imobil

Corectare torenţi Arva

L = 2,80 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Vrancea

2013

1.533.707

Legea nr. 46/2008, Decizia nr. 402/2007

în administrare

44

8.30._

imobil

Corectare torenţi Pârâul Grozoaia

L = 1,83 km

lucrări de corectare a torenţilor

Ţara: România; judeţul: Vrancea

2013

1.451.378

Legea nr. 46/2008, Aviz nr. 228/2005

în administrare

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

Nr. crt.

Administratorul bunurilor

Cod clasificare

Tip bun
(mobil/ imobil)

Date de identificare

Vecinătăţi

Adresa/ Localitatea

Anul dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică (administrare/
concesiune)

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Suprafaţa (ha)

Număr cadastral

Număr carte funciară

1

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I.

R1590120

8.04.01

imobil

Pădure

15

50211

50211

conform amenaja - mentelor silvice

Ţara:

România; judeţul Botoşani, comuna Durneşti

2014

129.783

Contract de vânzare - cumpărare nr. 574/10.03.2014/ în administrare

2

8.04.01

imobil

Pădure

3,5

50536

50536

conform amenaja - mentelor silvice

Ţara:

România; judeţul Mehedinţi,

Comuna Corcova

2013

28.645

Contract de vânzare - cumpărare nr. 3.309/17.12.2013/ în administrare

3

8.04.01

imobil

Pădure

4

50103, 50102

50103, 50102

conform amenaja - mentelor silvice

Ţara:

România; judeţul Mehedinţi, comuna Prunişor

2013

33.416

Contract de vânzare - cumpărare nr. 3.310/17.12.2013/ în administrare

4

8.04.01

imobil

Pădure

9,9898

128

80189

conform amenaja - mentelor silvice

Ţara:

România; judeţul Argeş, comuna Morăreşti

2004

74.882

Contract de vânzare - cumpărare nr. 629/26.04.2004/ în administrare

5

8.04.01

imobil

Pădure

221,4800

60347, 60346, 60784, 60785

60347, 60346, 60784, 60785

conform amenaja - mentelor silvice

Ţara:

România; judeţul Bacău, comuna Urecheşti şi Sascut

2014

1.976.435

Contract de vânzare - cumpărare nr. 135/14.01.2014/ în administrare

6

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

7,6000

349

25432

conform amenaja - mentelor silvice

Ţara:

România; judeţul Bistriţa - Năsăud, comuna Dumitriţa

2014

87.344

Contract de vânzare - cumpărare nr. 574/19.02.2014/ în administrare

7

8.04.01

imobil

Pădure

43,5733

25237, 25219, 25478,
25455

25237, 25219, 25478,
25455

Conform amenaja - mentelor silvice

Ţara:

România; judeţul Bistriţa - Năsăud, comunele Chiochiş şi Nuşeni

2014

422.502

Contract de vânzare - cumpărare nr. 426/07.02.2014/
în administrare

8

8.04.01

imobil

Pădure

19,0000

195, 196

70828, 70829

conform amenaja - mentelor silvice

Ţara:

România; judeţul Dâmboviţa, comuna Cornăţelu

2013

117.169

Contract de vânzare - cumpărare nr. 2.291/24.12.2013/ în administrare

9

8.04.01

imobil

Pădure

7,9915

366,368

70812, 70813

conform amenaja - mentelor silvice

Ţara:

România; judeţul Dâmboviţa, comuna Cornăţelu

2013

49.814

Contract de vânzare - cumpărare nr. 2.292/24.12.2013/ în administrare

10

8.04.01

imobil

Pădure

18,7100

770

70700

conform amenaja - mentelor silvice

Ţara:

România; judeţul Dâmboviţa, comuna Cornăţelu

2013

115.400

Contract de vânzare - cumpărare nr. 2.290/24.12.2013/ în administrare

11

8.04.01

imobil

Pădure

92,7102

699, 702,
700,
703

70458,
70459, 70456, 70039

conform amenaja - mentelor silvice

Ţara:

România; judeţul Dâmboviţa, comuna Cornăţelu

2013

1.030.193

Contract de vânzare - cumpărare nr. 1.318/24.12.2013/ în administrare

12

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

0,9964

50281

50281

conform amenaja - mentelor silvice

Ţara:

România; judeţul Mehedinţi, comuna Corcova

2007

472

Contract de vânzare - cumpărare nr. 1.233/25.06.2007/ în administrare

13

8.04.01

imobil

Teren destinat împăduririi

7,0933

50447

50447

conform amenaja - mentelor silvice

Ţara:

România; judeţul Mehedinţi, comuna Livezile

2006

10.569

Contract de vânzare - cumpărare nr. 2.623/07.11.2006/ în administrare

14

8.04.01

imobil

Pădure

18,0000

50157

50157

conform amenaja - mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Olt, comuna Verguleasa

2014

160.549

Contract de vânzare - cumpărare nr. 67/27.01.2014/ în administrare

15

8.04.01

imobil

Pădure

61,7700

50125, 50096, 50095

50125, 50096, 50095

conform amenaja - mentelor silvice

Ţara: România; judeţul Sălaj, comunele Bobota şi Chieşd

2014

519.633

Contract de vânzare - cumpărare nr. 385/07.04.2014/ în administrare

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 779 din data de 20 octombrie 2015