HOTĂRÂRE nr. 8 din 7 ianuarie 2015 privind aprobarea stemei comunei Cernăteşti, judeţul Buzău
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Cernăteşti, judeţul Buzău, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Cernăteşti, judeţul Buzău
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Cernăteşti, judeţul Buzău
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Cernăteşti se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află un vas de aur sub formă de gheată, cu o toartă semicirculară, în partea stângă superioară.
În partea superioară, în stânga, în câmp argintiu, se află un ciochine de strugure albastru, având în partea de sus două frunze şi doi cârcei de culoare verde.
În partea inferioară, în dreapta, în câmp argintiu, se află o ramură de liliac, aşezată în bandă, cu floarea îndreptată în sus.
În partea inferioară, în stânga, în câmp albastru, se află o ramură de stejar, cu două frunze şi două ghinde, totul de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Vasul sub formă de gheată simbolizează una dintre descoperirile arheologice din localitate.
Strugurele face trimitere la una dintre ocupaţiile importante ale locuitorilor, viticultura.
Floarea de liliac reprezintă multitudinea de arbuşti de liliac, care înconjoară şi înfrumuseţează localitatea.
Ramura de stejar evocă bogăţia silvică a zonei.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 67 din data de 27 ianuarie 2015