DECIZIE nr. 130 din 8 aprilie 2016 pentru numirea domnului Grigore Baboianu în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
Având în vedere propunerea ministrului mediului, apelor şi pădurilor, formulată prin Adresa nr. 2.551 din 5 aprilie 2016,
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Grigore Baboianu se numeşte în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
Art. 2
La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 94/2016 privind exercitarea atribuţiilor guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 11 martie 2016.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 270 din data de 8 aprilie 2016