DECRET nr. 565 din 30 mai 2016 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios, aprobată prin Legea nr. 543/2001, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989,
în semn de apreciere deosebită a înaltei ţinute morale, pentru demnitatea cu care au militat pentru democraţie, plătind cu propria lor libertate pentru curajul de a se fi împotrivit regimului totalitar comunist,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler:
1.preacuviosului părinte Nicolae Tomaziu;
2.doamnei Elena Ion-Arnăuţoiu;
3.domnului Nicolae Ciurică;
4.domnului Dumitru Moldovan.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 411 din data de 31 mai 2016