HOTĂRÂRE nr. 437 din 22 iunie 2016 privind aprobarea stemelor comunelor Cârlogani şi Deveselu, judeţul Olt
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stemele comunelor Cârlogani şi Deveselu, judeţul Olt, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.
(3)Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 11: STEMA comunei Cârlogani, judeţul Olt
ANEXA nr. 12: STEMA comunei Deveselu, judeţul Olt
ANEXA nr. 21: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Cârlogani, judeţul Olt
Descrierea stemei
Stema comunei Cârlogani, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu de argint.
În partea superioara se află cinci ciorchini de struguri de aur, dispuşi 3: 2, având fiecare câte două frunze de viţă-de-vie.
În vârful scutului se află cinci spice de grâu de aur, dispuse în evantai, având extremităţile inferioare unite.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Spicele şi ciorchinii simbolizează ocupaţiile specifice zonei, agricultura şi viticultura, iar numărul spicelor sau ciorchinilor indică numărul satelor componente ale comunei.
Brâul undat reprezintă pârâul Beica, care străbate localitatea.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 22: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Deveselu, judeţul Olt
Descrierea stemei
Stema comunei Deveselu, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În dreapta, în câmp albastru, se află un buzdugan care se încrucişează cu o secure cu tăiş dublu, totul de argint.
În stânga, în câmp argintiu, se află un stejar verde al cărui trunchi se evazează jos, mai pronunţat spre dextra.
În vârful scutului, în câmp roşu, se află cinci spice de grâu de aur, aşezate în evantai, având extremităţile inferioare ale celor de pe flancuri uşor curbate şi acolate în partea de jos.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Securea şi buzduganul amintesc că localitatea a fost sat domnesc pe vremea lui Mihai Viteazu.
Stejarul reprezintă bogăţia silvică a zonei.
Spicele de grâu fac referire la ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 480 din data de 28 iunie 2016