ORDIN nr. 85 din 27 noiembrie 2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.
Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,
în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică terţilor, beneficiari ai serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile în care Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.
(3)Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin T.V.A.
Art. 3
(1)Se aprobă preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor din localităţile în care Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.
(3)Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.
Art. 4
Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 100/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 30 iunie 2008, cu modificările ulterioare.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 decembrie 2013.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXA nr. 1: Venitul reglementat unitar, venitul total unitar şi rata de creştere a eficienţei economice pentru Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale distribuită

MWh

89.083

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

28,58

Venit total unitar

Lei/MWh

31,59

Rata de creştere a eficienţei economice

 

8,69%

ANEXA nr. 2: Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

36,17

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

32,35

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

28,84

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

26,03

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

25,04

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

ANEXA nr. 3:
1.Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

112,54

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

108,43

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

104,70

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

101,72

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

100,58

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

2.Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

144,80

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

140,68

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

136,95

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

133,98

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

132,83

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 739 din data de 29 noiembrie 2013