HOTĂRÂRE nr. 586 din 30 iulie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2010 privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 4 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- Articolul 4 va avea următorul cuprins:
"- Art. 4
(1)Structura organizatorică a Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului se aprobă prin hotărâre a Guvernului. În structura organizatorică a Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, precum şi activităţi în teritoriu.
(2)Numărul maxim de posturi în structura organizatorică a Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului este de 220, exclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi cabinetul demnitarului."
Art. II
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se înlocuieşte anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2010 privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 28 aprilie 2010, cu modificările ulterioare, cu anexa la prezenta hotărâre.
Art. III
Încadrarea personalului Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului,

Adrian Constantin Volintiru

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2010)
Număr maxim de posturi, exclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi cabinetul demnitarului: 220 de posturi
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 505 din data de 9 august 2013