Având în vedere:
- Referatul Direcţiei juridice şi resurse umane nr. 3.039 din 17 ianuarie 2013;
- prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 14 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 11 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.
Art. 1
Art. 2
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 128/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 2 august 2012, se abrogă.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 89 din data de 12 februarie 2013