HOTĂRÂRE nr. 509 din 30 mai 2007 privind aprobarea stemelor oraşelor Abrud şi Ocna Mureş, judeţul Alba
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stemele oraşelor Abrud şi Ocna Mureş, judeţul Alba, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.
(2)Descrierea elementelor însumate ale stemelor şi semnificaţiile acestora sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.
(3)Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

ANEXA Nr. 11: STEMA oraşului Abrud, judeţul Alba
ANEXA Nr. 21: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei oraşului Abrud, judeţul Alba
Descrierea stemei:
Stema oraşului Abrud, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
În câmpul scutului, pe fond albastru, se află un animal fantastic denumit grifon, de aur, cu cap de pasăre, limbă roşie şi aripile desfăcute, ţinând în gheare două ciocane de argint.
Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.
Semnificaţiile elementelor însumate:
Elementele stemei sunt preluate din vechea stemă a oraşului, care era cunoscut încă din antichitate ca un important bazin minier aurifer.
Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.
ANEXA Nr. 12: STEMA oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba
ANEXA Nr. 22: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba
Descrierea stemei:
Stema oraşului Ocna Mureş, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat, compus din 3 partiţii.
În partiţia I, în câmp roşu, se află un coif de soldat roman, de argint, conturat cu negru.
În partiţia II, în câmp verde, se află o gură neagră de intrare într-o mină de sare, peste care broşează două ciocane de minerit, mărginită cu o bordură de piatră argintie.
În partiţia III, în câmp albastru, se află două valuri de argint undate.
Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.
Semnificaţiile elementelor însumate:
Coiful de soldat roman semnifică prezenţa veche a civilizaţiei romane din această zonă.
Gura de mină reprezintă intrarea în ocna de sare, ocupaţia de bază a locuitorilor, respectiv mineritul prin exploatarea sării.
Brâurile undate simbolizează râul Mureş care străbate aşezarea.
Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 386 din data de 7 iunie 2007