DECIZIE nr. 72 din 21 ianuarie 2013 privind revocarea domnului Laurenţiu Ţigăeru-Roşca din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu
Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Adresa nr. 163/RP din 18 ianuarie 2013, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/354 din 18 ianuarie 2013,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Laurenţiu Ţigăeru-Roşca se revocă din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 46 din data de 21 ianuarie 2013