ORDIN nr. 1635 din 27 august 2012 pentru modificarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 440/2004
În conformitate cu prevederile art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:
Art. I
Lista cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 440/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 4 august 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

ANEXĂ:
(- Anexa la Ordinul nr. 440/2004)
LISTA*) cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune
*) Lista următoare conţine trimiteri la standardele armonizate pentru echipamente sub presiune şi la standardele armonizate pentru materiale utilizate în fabricarea echipamentelor sub presiune. În cazul standardului armonizat pentru materiale, prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale de siguranţă este limitată la datele tehnice standard ale materialelor şi nu presupune ca materialul să fie corespunzător cu un anumit echipament. Prin urmare, datele tehnice menţionate în normele standard se evaluează în raport cu normele de proiectare ale echipamentului pentru a verifica dacă cerinţele esenţiale de securitate ale Directivei 97/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamente sub presiune sunt satisfăcute.

Nr. crt.

Indicativul standardului

Titlul standardului

Standardul înlocuit

Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit Nota 1

1

2

3

4

5

1

SR EN 3-8:2007

Stingătoare de incendiu portative. Partea 8: Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru construcţie, rezistenţă la presiune şi încercări mecanice pentru stingătoarele care au presiunea maximă admisă egală sau mai mică de 30 bari

  

2

SR EN 3-8:2007/AC:2008

Stingătoare de incendiu portative. Partea 8: Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru construcţie, rezistenţă la presiune şi încercări mecanice pentru stingătoarele care au presiunea maximă admisă egală sau mai mică de 30 bari

  

3

SR EN 19:2003

Robinetărie industrială. Marcarea aparatelor de robinetărie de metal

  

4

SR EN 267+A1:2012

Arzătoare automate cu tiraj forţat care utilizează combustibili lichizi

SR EN 267:2010 Nota 2

11.04.2012

5

SR EN 287-1:2011

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oţeluri

SR EN 287-1:2004 Nota 2

11.04.2012

6

SR EN 334+A1:2009

Aparate de reglare a presiunii gazelor pentru presiuni de intrare de până la 100 bari

SR EN 334:2005 Nota 2

31.07.2009

7

SR EN 378-2+A1:2009

Sisteme frigorifice şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 2: Proiectare, execuţie, încercări, marcare şi documentaţie

SR EN 378-2:2008 Nota 2

28.12.2009

8

SR EN 473:2008

Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive. Principii generale

SR EN 473:2003 Nota 2

31.12.2008

9

SR EN 593+A1:2011

Robinetărie industrială. Robinete metalice cu fluture

SR EN 593:2009 Nota 2

30.09.2011

10

SR EN 676+A2:2008

Arzătoare automate, cu tiraj forţat, care utilizează combustibili gazoşi

  

11

SR EN 676+A2:2008/AC:2009

Arzătoare automate, cu tiraj forţat, care utilizează combustibili gazoşi

  

12

SR EN 764-5:2004

Echipamente sub presiune. Partea 5: Documente de conformitate şi de inspecţie pentru materiale metalice

  

13

SR EN 764-7:2004

Echipamente sub presiune. Partea 7: Sisteme de securitate pentru echipamentele sub presiune nesupuse la flacără

  

14

SR EN 764-7:2004/AC:2006

Echipamente sub presiune. Partea 7: Sisteme de securitate pentru echipamentele sub presiune nesupuse la flacără

  

15

SR EN 1057+A1:2010

Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, pentru apă şi gaz utilizate la instalaţii sanitare şi de încălzire

SR EN 1057:2006 Nota 2

31.08.2010

16

SR EN 1092-1:2008

Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flanşe de oţel

  

17

SR EN 1092-3:2004

Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 3: Flanşe de aliaj de cupru

  

18

SR EN 1092-3:2004/AC:2008

Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 3: Flanşe de aliaj de cupru

  

19

SR EN 1092-4:2003

Flanşe şi îmbinările lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 4: Flanşe de aliaj de aluminiu

  

20

SR EN 1171:2003

Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de fontă

  

21

SR EN 1252-1:2002

Recipiente criogenice. Materiale. Partea 1: Condiţii de rezistenţă pentru temperaturi mai mici de -80°C

  

22

SR EN 1252-1:2002/AC:2004

Recipiente criogenice. Materiale. Partea 1: Condiţii de rezistenţă pentru temperaturi mai mici de -80°C

  

23

SR EN 1252-2:2002

Recipiente criogenice. Materiale. Partea 2: Condiţii de tenacitate pentru temperaturi cuprinse între -80°C şi -20° C

  

24

SR EN 1349:2010

Robinete de reglare pentru procese industriale

SR EN 1349:2002 Nota 2

31.05.2010

25

SR EN 1515-4:2010

Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 4: Alegerea prezoanelor şi piuliţelor pentru echipamente sub incidenţa Directivei echipamente sub presiune 97/23/CE

  

26

SR EN 1562:1999

Turnătorie. Fontă maleabilă

  

27

SR EN 1562:1999/A1:2006

Turnătorie. Fontă maleabilă

Nota 3

31.12.2006

28

SR EN 1591-1+A1:2009

Flanşe şi îmbinarea lor. Reguli de calcul ale îmbinărilor cu flanşe circulare cu garnitură de etanşare. Partea 1: Metodă de calcul

SR EN 1591-1:2002 Nota 2

30.09.2009

29

SR EN 1591-1+A1:2009/AC [2011]:2011

Flanşe şi îmbinarea lor. Reguli de calcul ale îmbinărilor cu flanşe circulare cu garnitură de etanşare. Partea 1: Metodă de calcul

  

30

SR EN 1626:2009

Recipiente criogenice. Robinete pentru uz criogenic

SR EN 1626:2002 Nota 2

31.05.2009

31

SR EN 1653:2003

Cupru şi aliaje de cupru. Plăci, table şi discuri pentru boilere, vase sub presiune şi rezervoare pentru depozitarea apei calde

  

32

SR EN 1653:2003/A1:2003

Cupru şi aliaje de cupru. Plăci, table şi discuri pentru boilere, vase sub presiune şi rezervoare pentru depozitarea apei calde

Nota 3

28.02.2001

33

SR EN 1759-3:2004

Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin clasă. Partea 3: Flanşe de aliaje de cupru

  

34

SR EN 1759-3:2004/AC:2007

Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin clasă. Partea 3: Flanşe de aliaje de cupru

  

35

SR EN 1759-4:2004

Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin clasă. Partea 4: Flanşe de aliaje de aluminiu

  

36

SR EN 1797:2002

Recipiente criogenice. Compatibilitate între gaz şi material

  

37

SR EN 1866:2006

Stingătoare mobile de incendiu

  

38

SR EN 1983:2006

Armături industriale. Robinete de oţel cu bilă

  

39

SR EN 1984:2010

Robinetărie industrială. Robinete cu sertar, de oţel

SR EN 1984:2002 Nota 2

11.04.2012

40

SR EN ISO 4126-1:2004

Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 1: Supape de siguranţă

  

41

SR EN ISO 4126- 1:2004/AC:2007

Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 1: Supape de siguranţă

  

42

SR EN ISO 4126-3:2006

Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 3: Supape de siguranţă şi dispozitive de siguranţă cu membrană de rupere în combinaţie

  

43

SR EN ISO 4126-4:2004

Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 4: Supape de siguranţă pilotate

  

44

SR EN ISO 4126-5:2004

Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 5: Dispozitive de siguranţă pentru descărcarea controlată împotriva suprapresiunilor (DSDCS)

  

45

SR EN ISO 4126- 5:2004/AC:2009

Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 5: Dispozitive de siguranţă pentru descărcarea controlată împotriva suprapresiunilor

  

46

SR EN ISO 9606-2:2005

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 2: Aluminiu şi aliaje de aluminiu

  

47

SR EN ISO 9606-3:2001

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 3: Cupru şi aliaje de cupru

  

48

SR EN ISO 9606-4:2001

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 4: Nichel şi aliaje de nichel

  

49

SR EN ISO 9606-5:2002

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 5: Titan şi aliaje de titan, zirconiu şi aliaje de zirconiu

  

50

SR EN 10028-1+A1:2009

Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Condiţii generale

SR EN 10028-1:2008 Nota 2

31.10.2009

51

SR EN 10028-1+A1:2009/AC:2010

Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Condiţii generale

  

52

SR EN 10028-2:2009

Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oţeluri nealiate şi aliate cu caracteristici specificate la temperatură ridicată

SR EN 10028-2:2004 Nota 2

31.12.2009

53

SR EN 10028-3:2009

Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină, normalizate

SR EN 10028-3:2004 Nota 2

31.12.2009

54

SR EN 10028-4:2009

Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scăzută

SR EN 10028-4:2004 Nota 2

31.12.2009

55

SR EN 10028-5:2009

Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină laminate termomecanic

SR EN 10028-5:2004 Nota 2

31.12.2009

56

SR EN 10028-6:2009

Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 6: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină, călite şi revenite

SR EN 10028-6:2004 Nota 2

31.12.2009

57

SR EN 10028-7:2008

Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 7: Oţeluri inoxidabile

SR EN 10028-7:2001 Nota 2

30.06.2008

58

SR EN 10204:2005

Produse metalice. Tipuri de documente de inspecţie

  

59

SR EN 10213:2008

Piese turnate din oţel pentru funcţionarea sub presiune

SR EN 10213-1:1996;

SR EN 10213-2:1996;

SR EN 102133:1996;

SR EN 10213-4:1996 Nota 2

31.05.2008

60

SR EN 10213:2008/AC:2009

Piese turnate din oţel pentru funcţionarea sub presiune

  

61

SR EN 10216-1:2002

Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă

  

62

SR EN 10216-1:2002/A1:2004

Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă

Nota 3

30.09.2004

63

SR EN 10216-2+A2:2008

Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată

SR EN 10216-2:2003 Nota 2

29.02.2008

64

SR EN 10216-3:2003

Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de oţel cu granulaţie fină

  

65

SR EN 10216-3:2003/A1:2004

Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de oţel aliat cu granulaţie fină

Nota 3

30.09.2004

66

SR EN 10216-4:2003

Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi de oţel nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatură scăzută

  

67

SR EN 10216-4:2003/A1:2004

Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi de oţel nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatură scăzută

Nota 3

30.09.2004

68

SR EN 10216-5:2005

Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi de oţel inoxidabil

  

69

SR EN 10216-5:2005/AC:2008

Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi de oţel inoxidabil

  

70

SR EN 10217-1:2002

Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă

  

71

SR EN 10217-1:2002/A1:2005

Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă

Nota 3

31.07.2005

72

SR EN 10217-2:2003

Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi sudate electric, de oţel nealiat şi aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată

  

73

SR EN 10217-2:2003/A1:2005

Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi sudate electric, de oţel nealiat şi aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată

Nota 3

31.07.2005

74

SR EN 10217-3:2003

Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de oţel aliat cu granulaţie fină

  

75

SR EN 10217-3:2003/A1:2005

Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de oţel aliat cu granulaţie fină

Nota 3

31.07.2005

76

SR EN 10217-4:2003

Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi sudate electric, de oţel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scăzută

  

77

SR EN 10217-4:2003/A1:2005

Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi sudate electric, de oţel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scăzută

Nota 3

31.07.2005

78

SR EN 10217-5:2003

Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi sudate sub strat de flux, de oţel nealiat şi aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată

  

79

SR EN 10217-5:2003/A1:2005

Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi sudate sub strat de flux, de oţel nealiat şi aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată

Nota 3

31.07.2005

80

SR EN 10217-6:2003

Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 6: Ţevi sudate sub strat de flux, de oţel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scăzută

  

81

SR EN 10217-6:2003/A1:2005

Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 6: Ţevi sudate sub strat de flux, de oţel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scăzută

Nota 3

31.07.2005

82

SR EN 10217-7:2005

Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 7: Ţevi de oţel inoxidabil

  

83

SR EN 10222-1:2001

Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Prescripţii generale pentru piesele obţinute prin forjare liberă

  

84

SR EN 10222-1:2001/A1:2003

Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Prescripţii generale pentru piesele obţinute prin forjare liberă

Nota 3

31.10.2002

85

SR EN 10222-2:2002

Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oţeluri feritice şi martensitice cu caracteristici specificate la temperatură ridicată

  

86

SR EN 10222-2:2002/AC:2002

Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oţeluri feritice şi martensitice cu caracteristici specificate la temperatură ridicată

  

87

SR EN 10222-3:2002

Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oţeluri cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură ridicată

  

88

SR EN 10222-4:2002

Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină cu limită de curgere ridicată

  

89

SR EN 10222-4:2002/A1:2002

Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină cu limită de curgere ridicată

Nota 3

31.01.2002

90

SR EN 10222-5/AC:2001

Piese forjate pentru aparate sub presiune. Partea 5: Oţeluri inoxidabile martensitice, austenitice şi austenito- feritice

  

91

SR EN 10222-5:2002

Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oţeluri inoxidabile martensitice, austenitice şi austenito-feritice

  

92

SR EN 10253-2:2008

Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 2: Oţeluri nealiate şi oţeluri aliate feritice cu condiţii de inspecţii specifice

  

93

SR EN 10253-4:2008

Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 4: Oţeluri inoxidabile austenitice şi austenito-feritice (duplex) cu condiţii de inspecţii specifice

  

94

SR EN 10253-4:2008/AC:2009

Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 4: Oţeluri inoxidabile austenitice şi austenito-feritice (duplex) cu condiţii de inspecţii specifice

  

95

SR EN 10269:2002

Oţeluri şi aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată şi/sau scăzută

  

96

SR EN 10269:2002/A1:2006

Oţeluri şi aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată şi/sau scăzută

Nota 3

31.10.2006

97

SR EN 10269:2002/A1:2006/AC:2009

Oţeluri şi aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată şi/sau scăzută

  

98

SR EN 10272:2008

Bare de oţel inoxidabil pentru recipiente sub presiune

SR EN 10272:2002 Nota 2

30.04.2008

99

SR EN 10273:2008

Bare laminate la cald din oţeluri sudabile pentru aparate sub presiune cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate

SR EN 10273:2004 Nota 2

30.06.2008

100

SR EN 10305-4:2011

Ţevi de oţel pentru utilizări de precizie. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi fără sudură trase la rece pentru circuite hidraulice şi pneumatice

SR EN 10305-4:2003 Nota 2

11.04.2012

101

SR EN 10305-6:2005

Ţevi de oţel pentru utilizări de precizie. Condiţii tehnice de livrare. Partea 6: Ţevi sudate trase la rece pentru circuite hidraulice şi pneumatice

  

102

SR EN ISO 10931:2006

Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicaţii industriale. Polifluorură de viniliden (PVDF). Specificaţii pentru componente şi sistem

  

103

SR EN 12178:2004

Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Dispozitive pentru indicarea nivelului de lichid. Cerinţe, încercări şi marcare

  

104

SR EN 12263:2002

Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Dispozitive întreruptoare de securitate, pentru limitarea presiunii. Condiţii şi încercări

  

105

SR EN 12266-1:2004

Robinetărie industrială. Încercările aparatelor de robinetărie. Partea 1: Încercări la presiune, proceduri de încercare şi criterii de acceptare. Cerinţe obligatorii

  

106

SR EN 12284:2004

Sisteme frigorifice şi pompe de căldură. Robinete. Condiţii, încercări şi marcare

  

107

SR EN 12288:2010

Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de aliaj de cupru

SR EN 12288:2004 Nota 2

11.04.2012

108

SR EN 12334:2004

Robinetărie industrială. Robinete de reţinere de fontă

  

109

SR EN 12334:2004/A1:2005

Robinetărie industrială. Robinete de reţinere de fontă

Nota 3

28.02.2005

110

SR EN 12334:2004/AC:2003

Robinetărie industrială. Robinete de închidere de fontă

  

111

SR EN 12392:2002

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse obţinute prin deformare plastică. Condiţii speciale pentru produse destinate executării de echipamente sub presiune

  

112

SR EN 12420:2002

Cupru şi aliaje de cupru. Piese forjate

  

113

SR EN 12434:2002

Recipiente criogenice. Racorduri flexibile pentru uz criogenic

  

114

SR EN 12434:2002/AC:2004

Recipiente criogenice. Racorduri flexibile pentru uz criogenic

  

115

SR EN 12451:2002

Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, pentru schimbătoare de căldură

  

116

SR EN 12452:2002

Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi laminate, fără sudură, cu aripioare pentru schimbătoare de căldură

  

117

SR EN 12516-1:2005

Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 1: Metoda tabulară privind carcasele aparatelor de robinetărie de oţel

  

118

SR EN 12516-1:2005/AC:2007

Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 1: Metoda tabulară privind carcasele aparatelor de robinetărie de oţel

  

119

SR EN 12516-2:2004

Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 2: Metoda de calcul privind carcasele aparatelor de robinetărie de oţel

  

120

SR EN 12516-3:2003

Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 3: Metoda experimentală

  

121

SR EN 12516-3:2003/AC:2004

Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 3: Metoda experimentală

  

122

SR EN 12516-4:2008

Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 4: Metodă de calcul a carcaselor aparatelor de robinetărie din materiale metalice altele decât oţelul

  

123

SR EN 12542:2011

Echipamente şi accesorii pentru GPL. Recipiente cilindrice staţionare, sudate, de oţel, produse în serie, pentru depozitarea gazului petrolier lichefiat (GPL) având un volum mai mic sau egal cu 13 m3. Proiectare şi execuţie

SR EN 12542:2003; SR EN 14075:2003 Nota 2

11.04.2012

124

SR EN 12735-1:2011

Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură din cupru pentru echipamente de aer condiţionat şi de răcire. Partea 1: Ţevi pentru sisteme de conducte

SR EN 12735-1:2003 Nota 2

11.04.2012

125

SR EN 12735-2:2011

Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură din cupru pentru echipamente de aer condiţionat şi de răcire. Partea 2: Ţevi pentru echipamente

SR EN 12735-2:2003 Nota 2

11.04.2012

126

SR EN 12778:2003

Articole de gătit de uz casnic. Vase de gătit sub presiune de uz casnic

  

127

SR EN 12778:2003/A1:2005

Articole de gătit de uz casnic. Vase de gătit sub presiune de uz casnic

Nota 3

31.12.2005

128

SR EN 12778:2003/AC:2004

Articole de gătit de uz casnic. Vase de gătit sub presiune de uz casnic

  

129

SR EN 12952-1:2002

Cazane cu ţevi de apă şi instalaţiile auxiliare. Partea 1: Generalităţi

  

130

SR EN 12952-2:2012

Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 2: Materiale utilizate pentru părţile sub presiune ale cazanelor şi pentru accesorii

SR EN 12952-2:2002 Nota 2

11.04.2012

131

SR EN 12952-3:2012

Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 3: Proiectarea şi calculul părţilor sub presiune

SR EN 12952-3:2002 Nota 2

30.06.2012

132

SR EN 12952-5:2012

Cazane cu ţevi de apă şi instalaţiile auxiliare. Partea 5: Execuţia şi construcţia părţilor sub presiune ale cazanului

SR EN 12952-5:2002 Nota 2

31.05.2012

133

SR EN 12952-6:2012

Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 6: Examinare pe durata construcţiei, a documentaţiei şi a marcării părţilor sub presiune ale cazanelor

SR EN 12952-6:2003 Nota 2

11.04.2012

134

SR EN 12952-7:2003

Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 7: Cerinţe referitoare la echipamentele cazanului

  

135

SR EN 12952-8:2003

Cazane cu ţevi de apă şi instalaţiile auxiliare. Partea 8: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili gazoşi şi lichizi

  

136

SR EN 12952-9:2004

Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 9: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili pulverizaţi

  

137

SR EN 12952-10:2003

Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 10: Cerinţe referitoare la protecţia împotriva suprasarcinii de lucru

  

138

SR EN 12952-11:2007

Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 11: Cerinţe referitoare la dispozitivele de limitare ale cazanului şi la accesoriile acestuia

  

139

SR EN 12952-14:2004

Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 14: Cerinţe referitoare la sistemele de denitrificare (DENOX) a gazelor arse care utilizează amoniac lichefiat sub presiune şi apă amoniacală

  

140

SR EN 12952-16:2004

Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 16: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire cu pat fluidizat şi cu grătar pentru combustibili solizi

  

141

SR EN 12953-1:2003

Cazane cu ţevi de fum. Partea 1: Generalităţi

  

142

SR EN 12953-2:2003

Cazane cu ţevi de fum. Partea 2: Materiale utilizate pentru părţile sub presiune ale cazanelor şi pentru accesorii

  

143

SR EN 12953-3:2003

Cazane cu ţevi de fum. Partea 3: Proiectarea şi calculul părţilor sub presiune

  

144

SR EN 12953-4:2003

Cazane cu ţevi de fum. Partea 4: Execuţia şi construcţia părţilor sub presiune ale cazanelor

  

145

SR EN 12953-5:2003

Cazane cu ţevi de fum. Partea 5: Inspecţii în timpul execuţiei, a documentaţiei şi a marcării părţilor sub presiune ale cazanului

  

146

SR EN 12953-6:2011

Cazane cu ţevi de fum. Partea 6: Cerinţe referitoare la echipamentele cazanului

SR EN 12953-6:2003 Nota 2

9.09.2011

147

SR EN 12953-7:2003

Cazane cu ţevi de fum. Partea 7: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili gazoşi şi lichizi

  

148

SR EN 12953-8:2002

Cazane cu ţevi de fum. Partea 8: Cerinţe tehnice referitoare la protecţia împotriva suprapresiunii

  

149

SR EN 12953-8:2002/AC:2003

Cazane cu ţevi de fum. Partea 8: Cerinţe tehnice referitoare la protecţia împotriva suprapresiunii

  

150

SR EN 12953-9:2007

Cazane cu ţevi de fum. Partea 9: Cerinţe referitoare la dispozitivele de limitare ale cazanului şi ale accesoriilor acestuia

  

151

SR EN 12953-12:2004

Cazane cu ţevi de fum. Partea 12: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire cu grătar ale cazanului care utilizează combustibili solizi

  

152

SR EN 13121-1:2004

Rezervoare şi recipienţi de PAS pentru aplicaţii deasupra solului. Partea 1: Materii prime. Condiţii pentru specificaţii şi condiţii de recepţie

  

153

SR EN 13121-2:2004

Rezervoare şi recipiente de PAS pentru aplicaţii deasupra solului. Partea 2: Materiale compozite. Rezistenţă chimică

  

154

SR EN 13121-3+A1:2010

Rezervoare şi recipienţi de PAS pentru aplicaţii deasupra solului. Partea 3: Proiectare şi calitatea execuţiei

SR EN 13121-3:2008 Nota 2

31.08.2010

155

SR EN 13121-3+A1:2010/AC:2011

Rezervoare şi recipienţi de PAS pentru aplicaţii deasupra solului. Partea 3: Proiectare şi calitatea execuţiei

  

156

SR EN 13133:2002

Lipire tare. Calificarea operatorilor pentru lipire tare

  

157

SR EN 13134:2002

Lipire tare. Calificarea procedurilor de lipire tare

  

158

SR EN 13136:2002

Sisteme frigorifice şi pompe de căldură. Dispozitive de suprapresiune şi conductele asociate. Metode de calcul

  

159

SR EN 13136:2002/A1:2005

Sisteme frigorifice şi pompe de căldură. Dispozitive de suprapresiune şi conductele asociate. Metode de calcul

Nota 3

31.12.2005

160

SR EN 13175+A2:2007

Echipamente şi accesorii pentru GPL. Specificaţii şi încercări pentru echipamente şi accesorii ale rezervoarelor de gaz petrolier lichefiat

SR EN 13175:2003 Nota 2

30.09.2007

161

SR EN 13348:2009

Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, din cupru pentru gaze medicale sau vid

SR EN 13348:2002 Nota 2

28.02.2009

162

SR EN 13371:2002

Recipiente criogenice. Racorduri pentru serviciu criogenic

  

163

SR EN 13397:2002

Robinetărie industrială. Robinete metalice cu membrană

  

164

SR EN 13445-1:2009

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 1: Generalităţi

SR EN 13445-1:2003 Nota 2

31.12.2009

165

SR EN 13445-2:2009

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Materiale

SR EN 13445-2:2003 Nota 2

31.12.2009

166

SR EN 13445-3:2009

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare

SR EN 13445-3:2003 Nota 2

31.12.2009

167

SR EN 13445-4:2009

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 4: Execuţie

SR EN 13445-4:2003 Nota 2

31.12.2009

168

SR EN 13445-4:2009/A1:2012

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 4: Execuţie

Nota 3

30.06.2012

169

SR EN 13445-5:2009

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare

SR EN 13445-5:2003 Nota 2

31.12.2009

170

SR EN 13445-5:2009/A1:2011

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare

Nota 3

11.04.2012

171

SR EN 13445-5:2009/A2:2011

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare

Nota 3

11.04.2012

172

SR EN 13445-5:2009/A3:2011

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare

Nota 3

11.04.2012

173

SR EN 13445-6:2009

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 6: Cerinţe referitoare la proiectarea şi execuţia recipientelor sub presiune şi a părţilor sub presiune, turnate din fontă cu grafit nodular

SR EN 13445-6:2003 Nota 2

31.12.2009

174

SR EN 13445-8:2009

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru recipientele sub presiune executate din aluminiu şi aliaje de aluminiu

SR EN 13445-8:2007 Nota 2

31.12.2009

175

SR EN 13458-1:2003

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 1: Condiţii de bază

  

176

SR EN 13458-2:2004

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercări

  

177

SR EN 13458-2:2004/AC:2007

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercări

  

178

SR EN 13458-3:2004

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 3: Condiţii de exploatare

  

179

SR EN 13458-3:2004/A1:2005

Recipiente criogenice. Recipiente fixe izolate sub vid. Partea 3: Condiţii de exploatare

Nota 3

31.12.2005

180

SR EN 13480-1:2003

Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităţi

  

181

SR EN 13480-1:2003/A1:2005

Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităţi

Nota 3

31.12.2005

182

SR EN 13480-1:2003/A2:2008

Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităţi

Nota 3

30.11.2008

183

SR EN 13480-2:2003

Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale

  

184

SR EN 13480-2:2003/A1:2011

Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale

Nota 3

11.04.2012

185

SR EN 13480-2:2003/A2:2011

Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale

Nota 3

31.05.2010

186

SR EN 13480-3:2003

Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare şi calcul

  

187

SR EN 13480-3:2003/A1:2006

Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare şi calcul

Nota 3

28.02.2006

188

SR EN 13480-3:2003/A2:2007

Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare şi calcul

Nota 3

31.05.2007

189

SR EN 13480-3:2003/A3:2009

Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare şi calcul

Nota 3

31.07.2009

190

SR EN 13480-3:2003/A4:2010

Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare şi calcul

Nota 3

30.11.2010

191

SR EN 13480-4:2003

Conducte industriale metalice. Partea 4: Fabricaţie şi instalare

  

192

SR EN 13480-5:2003

Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspecţie şi control

  

193

SR EN 13480-5:2003/A1:2011

Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspecţie şi control

Nota 3

11.04.2012

194

SR EN 13480-6:2004

Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinţe suplimentare pentru conductele îngropate

  

195

SR EN 13480-6:2004/A1:2006

Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinţe suplimentare pentru conductele îngropate

Nota 3

30.06.2006

196

SR EN 13480-8:2007

Conducte industriale metalice. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru conductele de aluminiu şi aliaje de aluminiu

  

197

SR EN 13480-8:2007/A1:2011

Conducte industriale metalice. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru conductele de aluminiu şi aliaje de aluminiu

Nota 3

11.04.2012

198

SR EN 13611+A2:2012

Echipamente auxiliare pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz. Cerinţe generale

SR EN 13611:2008 Nota 2

30.04.2012

199

SR EN 13648-1:2009

Recipiente criogenice. Dispozitive de protecţie împotriva suprapresiunii. Partea 1: Supape de siguranţă pentru uz criogenic

SR EN 13648-1:2003 Nota 2

31.05.2009

200

SR EN 13648-2:2003

Recipiente criogenice. Dispozitive de protecţie împotriva suprapresiunii. Partea 2: Dispozitive cu discuri de rupere pentru uz criogenic

  

201

SR EN 13648-3:2004

Recipiente criogenice. Dispozitive de protecţie împotriva suprapresiunii. Partea 3: Determinarea debitului de evacuat. Capacitate şi dimensionare

  

202

SR EN 13709:2010

Robinetărie industrială. Robinete de închidere şi reţinere cu ventil de oţel

SR EN 13709:2003 Nota 2

11.04.2012

203

SR EN 13789:2010

Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de fontă

SR EN 13789:2003 Nota 2

11.04.2012

204

SR EN 13799:2003

Indicatoare de nivel pentru recipiente cu GPL

  

205

SR EN 13799:2003/AC:2007

Indicatoare de nivel pentru recipiente cu GPL

  

206

SR EN 13831:2008

Vase de expansiune închise cu membrană încorporată pentru instalaţia cu sisteme de încălzire cu apă

  

207

SR EN 13835:2003

Turnătorie. Fontă austenitică

  

208

SR EN 13835:2003/A1:2006

Turnătorie. Fontă austenitică

Nota 3

31.12.2006

209

SR EN 13923:2006

Recipiente de PAS sub presiune, cu înfăşurare filamentară. Materiale, proiectare, fabricaţie şi încercare

  

210

SR EN 14071:2005

Supape de siguranţă pentru rezervoare de gaz petrolier lichefiat (GPL). Echipament auxiliar

  

211

SR EN 14129:2005

Supape de siguranţă pentru recipiente GPL

  

212

SR EN 14197-1:2004

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 1: Condiţii de bază

  

213

SR EN 14197-2:2004

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercare

  

214

SR EN 14197-2:2004/A1:2007

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercare

Nota 3

28.02.2007

215

SR EN 14197-2:2004/AC:2007

Recipiente criogenice. Recipiente statice neizolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercări

  

216

SR EN 14197-3:2004

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 3: Condiţii de funcţionare

  

217

SR EN 14197-3:2004/A1:2005

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 3: Condiţii de funcţionare

Nota 3

31.12.2005

218

SR EN 14197-3:2004/AC:2005

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 3: Condiţii de funcţionare

  

219

SR EN 14222:2004

Cazane cu ţevi de fum executate din oţel inoxidabil

  

220

SR EN 14276-1+A1:2011

Echipamente sub presiune pentru sisteme frigorifice şi pompe de căldură. Partea 1: Recipiente. Cerinţe generale

SR EN 14276-1:2007 Nota 2

9.09.2011

221

SR EN 14276-2+A1:2011

Echipamente sub presiune pentru sisteme frigorifice şi pompe de căldură. Partea 2: Conducte. Cerinţe generale

SR EN 14276-2:2007 Nota 2

9.09.2011

222

SR EN 14341:2007

Robinetărie industrială. Robinete de reţinere de oţel

  

223

SR EN 14359+A1:2011

Acumulatoare hidropneumatice pentru transmisii hidraulice

SR EN 14359:2007 Nota 2

11.04.2012

224

SR EN 14382+A1:2009

Dispozitive de siguranţă pentru staţiile şi instalaţiile de reglare a presiunii gazelor. Dispozitive de blocare pentru presiuni de intrare până la 100 bari

SR EN 14382:2005 Nota 2

30.09.2009

225

SR EN 14382+A1:2009/AC:2009

Dispozitive de siguranţă pentru staţiile şi instalaţiile de reglare a presiunii gazelor. Dispozitive de blocare pentru presiuni de intrare până la 100 bari

  

226

SR EN 14394+A1:2009

Cazane de încălzire. Cazane echipate cu arzătoare cu tiraj forţat. Putere utilă mai mică sau egală cu 10 MW şi temperatură maximă de funcţionare de 110° C

  

227

SR EN 14570:2005

Echipamente şi accesorii GPL. Echipament pentru recipiente de GPL supraterane şi subterane

  

228

SR EN 14570:2005/A1:2006

Echipamente şi accesorii GPL. Echipament pentru recipiente de GPL supraterane şi subterane

Nota 3

31.08.2006

229

SR EN 14585-1:2006

Furtunuri metalice flexibile ondulate utilizate sub presiune. Partea 1: Prescripţii

  

230

SR EN 14917:2009

Compensatoare de dilatare cu burduf metalic pentru aplicaţii sub presiune

  

231

SR EN 15001-1:2009

Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte de gaz cu o presiune de lucru mai mare de 0,5 bar pentru instalaţii industriale şi mai mare de 5 bar pentru instalaţii industriale şi neindustriale. Partea 1: Cerinţe funcţionale detaliate pentru proiectare, materiale, construcţie, inspecţie şi încercări

  

232

SR EN ISO 15493:2004

Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicaţii industriale. Acrilonitril-butadien-stiren (ABS), policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) şi policlorură de vinil clorurată (PVC-C). Specificaţii pentru componente şi sistem. Serie metrică

  

233

SR EN ISO 15494:2004

Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicaţii industriale. Polibutenă (PB), polietilenă (PE) şi polipropilenă (PP). Specificaţii pentru componente şi sistem. Serie metrică

  

234

SR EN ISO 15613:2004

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea bazată pe o încercare de sudare înainte de fabricaţie

  

235

SR EN ISO 15614-1:2004

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a aliajelor de nichel

  

236

SR EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a aliajelor de nichel. Amendament 1

Nota 3

31.08.2008

237

SR EN ISO 15614-11:2003

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 11: Sudare cu fascicul de electroni şi cu laser

  

238

SR EN ISO 15614-2:2005

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc electric a aluminiului şi aliajelor sale

  

239

SR EN ISO 15614-2:2005/AC:2009

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc electric a aluminiului şi aliajelor sale

  

240

SR EN ISO 15614-4:2006

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 4: Sudarea în scopul finisării a pieselor turnate din aluminiu

  

241

SR EN ISO 15614-4:2006/AC:2008

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 4: Sudare de finisaj a pieselor turnate de aluminiu

  

242

SR EN ISO 15614-5:2004

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 5: Sudarea cu arc electric a titanului, zirconiului şi a aliajelor acestora

  

243

SR EN ISO 15614-6:2006

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 6: Sudarea cu arc electric şi cu gaze a cuprului şi aliajelor sale

  

244

SR EN ISO 15614-7:2007

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 7: Încărcare prin sudare

  

245

SR EN ISO 15614-8:2003

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 8: Sudarea îmbinărilor ţeavă - placă tubulară

  

246

SR EN ISO 15620:2002

Sudare. Sudarea prin frecare a materialelor metalice

  

247

SR EN 15776:2011

Recipiente sub presiune, nesupuse la flacără. Cerinţe pentru proiectarea şi executarea recipientelor sub presiune şi a părţilor sub presiune turnate din fontă cu o alungire după rupere mai mică sau egală cu 15%

  

248

SR EN ISO 16135:2006

Robinetărie industrială. Robinete cu sferă de materiale termoplastice

  

249

SR EN ISO 16136:2006

Robinetărie industrială. Robinete cu fluture de materiale termoplastice

  

250

SR EN ISO 16137:2006

Robinetărie industrială. Robinete de închidere de materiale termoplastice

  

251

SR EN ISO 16138:2006

Robinetărie industrială. Robinete cu diafragmă de materiale termoplastice

  

252

SR EN ISO 16139:2006

Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de materiale termoplastice

  

253

SR EN ISO 21787:2006

Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de materiale termoplastice

  
Nota 1: În general, data încetării prezumţiei de conformitate va fi data de anulare stabilită de către Organismul European de Standardizare, însă se atrage atenţia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri excepţionale.
Nota 2: Standardul nou (sau amendamentul) are acelaşi domeniu de aplicare ca şi standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit încetează să dea prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei.
Nota 3: În cazul modificărilor, standardul de referinţă este SR EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare, dacă există, şi noua modificare menţionată. Prin urmare, standardul înlocuit (coloana 4) se compune din SR EN CCCCC:YYYY şi modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modificare menţionată. La data menţionată standardul înlocuit încetează să confere prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 636 din data de 6 septembrie 2012