ORDIN nr. 114 din 6 noiembrie 2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare şi a avizelor de amplasament
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (11), ale art. 44 alin. (7), ale art. 76 alin. (1) şi (3) şi ale art. 79 alin (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Metodologia privind stabilirea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2014,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă tarifele de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare şi a avizelor de amplasament, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prevederile prezentului ordin vor fi publicate pe site-urile operatorilor de reţea şi vor fi afişate la sediile acestora şi la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a ordinului.
Art. 3
Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2004 privind aprobarea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament şi a avizelor tehnice de racordare practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice - "Transelectrica" S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 22 iulie 2004, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2005 privind aprobarea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament şi a avizelor tehnice de racordare practicate de operatorii de distribuţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie 2005.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 decembrie 2014.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ: TARIFE de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare şi a avizelor de amplasament

Nr. crt.

Simbol

Tipuri de tarife

Unitatea de măsură

Tarif fără TVA

(lei)

1.1 - Avize de amplasament

1

TE1

Tarif emitere AA pentru reţele edilitare

1 km reţea

125

2

TE2

Tarif emitere AA pentru o construcţie/un obiectiv

1 aviz

95

1.2 - Avize tehnice de racordare pentru utilizatori noi

3

TED1

Tarif emitere ATR pentru un loc de producere/consum P< = 30 kW

1 aviz

70

4

TED2

Tarif emitere ATR pentru un loc de producere/consum 30

< = 100 kW

1 aviz

160

5

TED3

Tarif emitere ATR pentru un loc de producere/consum P>100 kW

1 aviz

215

6

TET1

Tarif emitere ATR pentru un loc de producere/consum P< = 50 MW

1 aviz

270

7

TET2

Tarif emitere ATR pentru un loc de producere/consum 50

<=100 MW

1 aviz

350

8

TET3

Tarif emitere ATR pentru un loc de producere/consum P>100 MW

1 aviz

435

1.3 - Avize tehnice de racordare pentru utilizatori existenţi

9

TAD1

Tarif actualizare ATR pentru un loc de producere/consum P<=30 kW

1 aviz

55

10

TAD2

Tarif actualizare ATR pentru un loc de producere/consum 30

<=100 kW

1 aviz

120

11

TAD3

Tarif actualizare ATR pentru un loc de producere/consum P>100 kW

1 aviz

185

12

TAT1

Tarif actualizare ATR pentru un loc de producere/consum P< = 50 MW

1 aviz

205

13

TAT2

Tarif actualizare ATR pentru un loc de producere/consum 50

<=100 MW

1 aviz

250

14

TAT3

Tarif actualizare ATR pentru un loc de producere/consum P>100 MW

1 aviz

270

1.4 - Duplicat aviz de amplasament/aviz tehnic de racordare/certificat de racordare

15

TEDU

Tarif emitere duplicat AA/ATR/CR

1 aviz

15

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 826 din data de 12 noiembrie 2014