DECIZIE nr. 259 din 11 iulie 2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES)
Având în vedere propunerea preşedintelui Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi, formulată prin Adresa înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru sub nr. 5/4.294 din 1 iulie 2013,
în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 24 alin. (4) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
Se aprobă componenţa nominală a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia prim-ministrului nr. 497/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 23 aprilie 2009.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

ANEXĂ: COMPONENŢA NOMINALĂ a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES)
1.Ministerul Afacerilor Externe
Oana Rogovean, director - membru titular
Elisabeta David, secretar I - membru supleant
2.Ministerul Afacerilor Interne
Ion Stoica, secretar general - membru titular
Ovidiu Macovei, director general - membru supleant
3.Ministerul Apărării Naţionale
Nicolae Anghelescu, şef direcţie - membru titular
Luminiţa Grigore, consilier expert - membru supleant
4.Ministerul Educaţiei Naţionale
Cristina Vasilica Icociu, secretar general adjunct - membru titular
Mihaela Ganea, şef serviciu - membru supleant
5.Ministerul Sănătăţii
Francisk Iulian Chiriac, secretar de stat - membru titular
Monica Isăilă, manager public - membru supleant
6.Ministerul Culturii
Irina Sanda Cajal-Marin, subsecretar de stat - membru titular
Marilena Vlăduţ, şef serviciu - membru supleant
7.Ministerul Economiei
Liliana Iancu, director - membru titular
Alisa Roman, consilier superior - membru supleant
8.Ministerul Fondurilor Europene
Gabriel-Călin Onaca, secretar de stat - membru titular
Cristina Comănescu, director - membru supleant
9.Ministerul Justiţiei
Florin Aurel Moţiu, secretar de stat - membru titular
Alina Rădoi, director - membru supleant
10.Ministerul Finanţelor Publice
Emanuel Constantin, manager public - membru titular
Cristina Panţur, manager public - membru supleant
11.Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Marian Niculescu, secretar general - membru titular
Claudiu Burduja, secretar general adjunct - membru supleant
12.Ministerul pentru Societatea Informaţională
Sorin Vicol, secretar de stat - membru titular
Cristian Irinel Munteanu, director de cabinet - membru supleant
13.Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
Anne-Rose-Marie Jugănaru, secretar de stat - membru titular
Loredana Hristodorescu, director general - membru supleant
14.Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Cezar Rareş Anghel, director general - membru titular
Elena Bechir, consilier superior - membru supleant
15.Ministerul Tineretului şi Sportului
Daniela Janeta Iliescu, director - membru titular
Cezar Stancu, director - membru supleant
16.Ministerul Transporturilor
Cristian Mihai Marinescu, secretar general adjunct - membru titular
Petru Mărculeţ, şef serviciu - membru supleant
17.Institutul Naţional de Statistică
Silvia Pisică, director general - membru titular
Andreea Cambir, director - membru supleant
18.Inspecţia Muncii
Nicolae Voinoiu, inspector general de stat adjunct - membru titular
Maria Motântău, şef serviciu - membru supleant
19.Casa Naţională de Pensii Publice
Angelica Mihail, director - membru titular
Mihaela Ionescu, şef serviciu - membru supleant
20.Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Georgică Tudorie, director - membru titular
Anda Gruia, consilier superior - membru supleant
21.Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Elena Baboi, director adjunct - membru titular
Sonia Diaconescu, consilier superior - membru supleant
22.Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
Claudia Sorina Stanciu, membru în Colegiul director, vicepreşedinte - membru titular
Mădălina Raluca Roşu, director - membru supleant
23.Blocul Naţional Sindical
Mariana Kniesner, vicepreşedinte - membru titular
Niculina Freiberger, preşedintele Organizaţiei de femei - membru supleant
24.Confederaţia Naţională Sindicală "Cartel ALFA"
Mihaela Maria Dârle - membru titular
Magdalena Andreea Marin - membru supleant
25.Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România - Frăţia
Elena Petrovici - membru titular
Florentina Enache - membru supleant
26.Patronatul Naţional Român
Dan Constantin Anghelescu, vicepreşedinte - membru titular
Cătălin Octavian Albu - membru supleant
27.Uniunea Generală a Industriaşilor din România - 1903 U.G.I.R. - 1903
Doina Mihăilă, secretar general - membru titular
Mariana Cazacu - membru supleant
28.Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România C.N.I.P.M.M.R.
Sebahat Kaya, vicepreşedinte - membru titular
Elena Tiucă, prim-vicepreşedinte - membru supleant
29.Centrul Parteneriat pentru Egalitate
Irina Ecaterina Sorescu, preşedinte executiv - membru titular
Livia Oana Aninoşanu, director de programe - membru supleant
30.Asociaţia Femeilor şi Familiilor din Mediul Rural
Elena Cristina Chinole, director executiv - membru titular
Cătălin Mihai Cazacu, specialist marketing - membru supleant
31.Asociaţia Femeilor din România
Liliana Pagu, preşedinte - membru titular
Doina Maria Ştefan, vicepreşedinte - membru supleant
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 422 din data de 11 iulie 2013