DECIZIE nr. 291 din 1 septembrie 2016 privind numirea doamnei Nicoleta-Claudia Moldovan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Având în vedere Adresa Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 10.371 din 31 august 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.451 din 1 septembrie 2016,
în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data de 1 septembrie 2016, doamna Nicoleta-Claudia Moldovan se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 679 din data de 1 septembrie 2016