DECIZIE nr. 87 din 25 ianuarie 2013 pentru eliberarea doamnei Denisa Oana Pătraşcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Având în vedere solicitarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, formulată prin Adresa nr. 169/M.C. din 22 ianuarie 2013,
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Denisa Oana Pătraşcu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 58 din data de 25 ianuarie 2013