HOTĂRÂRE nr. 365 din 27 mai 2015 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi a acestora
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
în considerarea prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi a unui imobil, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Păltiniş nr. 19/2015, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi a construcţiei rezultate ca urmare a finalizării unor investiţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3
Darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi a imobilelor, cu datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, se realizează în vederea executării lucrărilor de infrastructură necesare realizării şi implementării Sistemului integrat de securitate a frontierei de stat a României.
Art. 4
Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 şi 2 se face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 5
Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE a terenului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

Adresa imobilului

Baza legală

Persoana juridică la care se dă în administrare imobilul

Date de identificare

Cod de clasificare

Valoarea de inventar

(lei)

Denumirea imobilului

Nr. MFP

Comuna Păltiniş - judeţul Botoşani

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Păltiniş nr. 19/2015

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

Cod unic de identificare (CUI): 5051447

CF nr. 50227

Teren în suprafaţă de 538 mp

8.19.01

1.130

Se va atribui de către MAI.

Se va atribui număr MFP.

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a construcţiei care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

Adresa imobilului

Baza legală

Persoana juridică la care se dă în administrare imobilul

Date de identificare

Cod de clasificare

Valoarea de inventar

(lei)

Denumirea imobilului

Nr. MFP

Comuna Păltiniş - judeţul Botoşani

Procesul-verbal de recepţie nr. 1439179/02.11.2007

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

Cod unic de identificare (CUI): 5051447

CF nr. 50227

Construcţie în suprafaţă de 51 mp

8.19.01

318936,37

Se va atribui de către MAI.

Se va atribui număr MFP.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 374 din data de 28 mai 2015