RAPORT nr. 4188 din 7 aprilie 2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
- extras -
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-12 martie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti pentru anul 2014.
I.Constatări
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti au totalizat 100.177,26 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 73.777,16 lei şi din donaţii în sumă de 26,400,10 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
II.Recomandări:
- respectarea cu stricteţe a tuturor reglementărilor contabile în vigoare şi a prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- încheierea unui contract de subînchiriere pentru biroul parlamentar în care să fie menţionat preţul exact al chiriei stabilite pentru spaţiul subînchiriat, luând în considerare şi prevederile art. 12 alin. (1) lit. h) şi art. 21 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- încheierea contractelor de chirie pentru spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 333 din data de 15 mai 2015