HOTĂRÂRE nr. 939 din 27 noiembrie 2013 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Consiliului Naţional al Audiovizualului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 863 lit. d) şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Consiliului Naţional al Audiovizualului a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Finanţelor Publice şi Consiliul Naţional al Audiovizualului, prin compartimentele de specialitate, vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Art. 3
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Laura Georgescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor (sedii teritoriale) care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Consiliului Naţional al Audiovizualului (CIF 4266189)

Adresa imobilelor

Persoana juridică care administrează imobilele

Valoarea de inventar a imobilelor

- lei -

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Braşov, Str. Zizinului nr. 57, bl. 88, sc. B, ap. 4, judeţul Braşov

Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189

227.160,00

2 camere şi dependinţe cu cota de 6/531,20 din părţile de uz comun, nr. carte funciară 49939

Constanţa, bd. Ferdinand (fost Republicii) nr. 97, bl. 1, sc. A, et. 1, ap. 2, judeţul Constanţa

Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189

139.500,00

2 camere şi dependinţe, nr. carte funciară 200066-C1-U32; suprafaţa utilă de 46,35 mp, cu cota indiviză de 0,87% din 4 mp

Focşani, str. Arhitect Ion Mincu nr. 10, bl. 10, scara 3, parter, ap. 43, judeţul Vrancea

Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189

72.000,00

nr. carte funciară 50116-C1-U25; 1 cameră şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 26,13 mp, cu cota indiviză din 18 mp

Galaţi, cartier Ţiglina 1, Str. Brăilei nr. 163, bl. A4, sc. 1, et. 1, ap. 34, judeţul Galaţi

Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189

42.000,00

1 cameră şi dependinţe, SU = 25,18 mp cu cota indiviză de 0,87% din 5 mp, nr. carte funciară 100403-C1-U30

Craiova, str. Sărari, bl. O1, sc. 2, ap. 3, judeţul Dolj

Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189

56.665,50

1 cameră, dependinţe şi cota indiviză din părţile de uz comun, SU = 34,57 mp, nr. carte funciară 17671

Piteşti, cartier Războieni, str. Decebal nr. 1, bl. C2, sc. B, ap. 3, parter, judeţul Argeş

Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189

47.000,00

1 cameră şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 16,33 mp, cu cota indiviză din părţile de uz comun, nr. carte funciară 80577-C1-U16

Suceava, str. Oituz nr. 22, bl. P-4, sc. C, ap. 2, judeţul Suceava

Consiliul Naţional al Audiovizualului 4266189

113.896,00

2 camere şi dependinţe cu cota indiviză din părţile de uz comun suprafaţă, SU = 32,49 mp, nr. carte funciară 34315-C1-U9

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 751 din data de 4 decembrie 2013