ORDIN nr. 1439/C din 27 aprilie 2015 pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.820/C/2011 privind actualizarea numărului notarilor publici pentru anul 2011
Având în vedere Sentinţa Curţii de Apel Craiova nr. 363 din 17 octombrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 225/54/2012*, rămasă irevocabilă prin Decizia nr. 1.003 din 5 martie 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia contencios administrativ şi fiscal, prin care a fost admisă în parte acţiunea formulată de reclamanta Creţan Carmen Mihaela în contradictoriu cu Camera Notarilor Publici Craiova, Uniunea Naţională a Notarilor Publici, Ministerul Justiţiei, Deaconu Claudia Georgiana şi Mărăcine Ramona Poliana,
văzând Hotărârea nr. 1 din 7 aprilie 2015 a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, ratificată prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 21 din 21 aprilie 2015, prin care se propune actualizarea numărului notarilor publici pentru Camera Notarilor Publici Craiova,
în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul justiţiei emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.820/C/2011 privind actualizarea numărului notarilor publici pentru anul 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 14 septembrie 2011, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Pentru anul 2011 se actualizează la 2.412 numărul total al notarilor publici din localităţile aflate în circumscripţia fiecărei judecătorii şi din municipiul Bucureşti, din care 2.191 de notari publici în funcţie, 74 de notari publici suspendaţi şi 147 de locuri vacante, potrivit anexelor nr. 1-15*), care fac parte integrantă din prezentul ordin, întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, şi situaţiei centralizate prevăzute în anexa nr. 16, care face parte integrantă din prezentul ordin."
2.Anexa nr. 7 se modifică în sensul prevederii unui post vacant în judeţul Dolj, circumscripţia Judecătoriei Craiova, localitatea Craiova.
3.În anexa nr. 16, punctul 7 şi rubrica "Total" vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Camera Notarilor Publici

Numărul locurilor actualizate în anul 2011

Numărul locurilor ocupate de notari în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate

Numărul notarilor publici suspendaţi

Total

Examenului de notar public pentru notarii stagiari

Concursului de notar public

Soluţionării cererilor de schimbare a sediilor

"7

Craiova

140

128

9

5

3

1

3

...

...

...

...

...

...

...

...

...

 

Total

2412

2191

147

100

24

23

74"

Art. II
Serviciul profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul justiţiei,

Alin Lucian Antochi,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 303 din data de 4 mai 2015