HOTĂRÂRE nr. 7 din 9 februarie 2015 privind vacantarea unui loc de deputat
În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 210 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere că în şedinţa de plen din data de 9 februarie 2015 preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act că Raportul de evaluare nr. 10.447/G/II din 12 martie 2014, prin care Agenţia Naţională de Integritate a reţinut încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor de către domnul deputat Petre Roman, a rămas definitiv prin necontestare încetând astfel, de drept, calitatea de deputat a domnului Petre Roman,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Camera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de domnul Petre Roman în Circumscripţia electorală nr. 8 Braşov, Colegiul uninominal nr. 8.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 104 din data de 10 februarie 2015