HOTĂRÂRE nr. 56 din 10 iunie 2015 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 39/2015 privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru transporturi şi infrastructură a unei anchete privind activitatea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa
În temeiul prevederilor art. 73-77 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 39/2015 privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru transporturi şi infrastructură a unei anchete privind activitatea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 29 aprilie 2015, se prorogă până la data de 29 iunie 2015.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 iunie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 412 din data de 11 iunie 2015