ORDIN nr. 241 din 14 martie 2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale FORTE CONSULT LEASING IFN - S.A.
Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale FORTE CONSULT LEASING IFN - S.A., formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, prin scrisoarea înregistrată la Banca Naţională a României cu nr. C/1.386 din 7 februarie 2013, şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:
Articol unic
Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare, ţinut la Banca Naţională a României, a Societăţii Comerciale FORTE CONSULT LEASING IFN - S.A., cu sediul în Braşov, Str. Toamnei nr. 3, bl. 3, sc. B, ap. 2, biroul 1, judeţul Braşov, înregistrată la registrul comerţului sub nr. J08/1297/2001, cod de înregistrare fiscală nr. 14339350, înscrisă în Registrul general, ţinut la Banca Naţională a României, la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare", cu nr. RG-PJR-08-110171.
-****-

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 168 din data de 28 martie 2013