HOTĂRÂRE nr. 788 din 9 octombrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.472/2004 privind încadrarea Reprezentanţei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizaţiile Internaţionale, cu sediul la Viena
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 1.472/2004 privind încadrarea Reprezentanţei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizaţiile Internaţionale, cu sediul la Viena, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 15 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Art. 2
Salarizarea, fondurile necesare cazării şi alte drepturi în valută şi în lei, ce revin personalului prevăzut la art. 1, se asigură potrivit prevederilor anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, şi a celorlalte dispoziţii legale."
2.Anexa - Tabel cu încadrarea Reprezentanţei militare permanente la O.S.C.E. de la Viena se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) la prezenta hotărâre.
______
*) - Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii, şi se comunică instituţiilor interesate.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 636 din data de 15 octombrie 2013