Pentru aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 567/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale şi unităţile din subordinea sa a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii,
având în vedere prevederile art. 26 alin. 1 şi art. 105 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 24 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 85 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 47 alin. (4) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea Cercului Militar Naţional, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 58 din data de 27 ianuarie 2016