ORDIN nr. 70 din 21 aprilie 2015 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016
Având în vedere prevederile art. 7 alin. (4) din Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2015,
în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă nivelul stocului minim de gaze naturale pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016, la un nivel de 18.726.788,948 MWh, defalcat după cum urmează:
a)stoc aferent categoriei de clienţi finali casnici - 7.535.760,006 MWh;
b)stoc aferent categoriei de clienţi finali producători de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei - 3.198.492,786 MWh;
c)stoc aferent categoriei de clienţi finali noncasnici 7.992.536,156 MWh.
Art. 2
Se aprobă nivelul stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a clienţilor finali au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la data de 31 octombrie 2015, inclusiv, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
(1)Se aprobă stocul de gaze naturale pe care Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz"- S.A. are obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la data de 31 octombrie 2015 inclusiv, la un nivel de 95.000 MWh.
(2)În situaţia utilizării stocului de gaze naturale prevăzut la alin. (1), Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. are obligaţia să îl reconstituie până la sfârşitul fiecărei luni calendaristice a intervalului cuprins între data de 31 octombrie 2015 şi data care marchează sfârşitul fazei de extracţie din anul 2016, aferentă ciclului de înmagazinare subterană a gazelor naturale 2015-2016. Această operaţiune se realizează pe bază de contracte de achiziţie, având ca obiect cantităţi determinate de gaze naturale, înmagazinate de un titular al licenţei de furnizare care a înmagazinat respectivele cantităţi anterior datei perfectării contractelor de achiziţie.
(3)Până la data de 15 a fiecărei luni calendaristice, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. va transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei documentele justificative privind achiziţia de gaze naturale, în cazul reconstituirii stocului de gaze naturale, în conformitate cu prevederile alin. (2).
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ: Nivelul stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a clienţilor finali au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârşitul ciclului de injecţie din anul 2015

Nr. crt.

Furnizori

Stoc minim pentru clienţi casnici

Stoc minim pentru producători de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei

Stoc minim pentru clienţi noncasnici

Total stoc minim furnizor

0

1

2

3

4

5

1

S.C. ALPIQ ROMINDUSTRIES - S.R.L.

0,000

0,000

3.744,656

3.744,656

2

S.C. ALPHA METAL - S.A.

0,000

8.099,497

13.755,161

21.854,657

3

S.C. AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L.

4.849,639

0,000

1.097,091

5.946,731

4

S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L.

21,950

0,000

8,934

30,883

5

S.C. ARELCO POWER - S.R.L.

0,000

0,000

98.021,873

98.021,873

6

S.C. ARMAX GAZ - S.A.

0,000

33.003,142

13.008,901

46.012,043

7

S.C. AXPO ENERGY ROMANIA - S.A.

0,000

0,000

49.514,401

49.514,401

8

S.C. B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

7.279,458

0,000

1.101,690

8.381,148

9

S.C. CEZ VÂNZARE - S.A.

0,000

0,000

5.873,581

5.873,581

10

S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUŢIE - S.R.L.

1.160,831

77.661,667

56.759,937

135.582,435

11

S.C. CIS GAZ - S.A.

33,766

9.812,501

6.565,890

16.412,157

12

S.C. CONEF GAZ - S.R.L.

0,000

0,000

224.934,349

224.934,349

13

S.C. CONGAZ - S.A.

188.628,057

11.417,927

32.027,138

232.073,122

14

S.C. CORDUN GAZ - S.A.

2.695,126

0,000

2.046,357

4.741,482

15

S.C. COSVAN - S.R.L.

0,000

0,000

116,761

116,761

16

S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.

43.242,752

0,000

3.332,922

46.575,674

17

S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA - S.R.L.

25.891,728

0,000

6.898,767

32.790,495

18

S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L.

1.059,771

0,000

203,690

1.263,462

19

S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A.

16.112,334

0,000

9.166,733

25.279,067

20

S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA - S.A.

3.190.536,483

257.678,641

1.028.442,608

4.476.657,732

21

S.C. ENERGY GAS PROVIDER - S.R.L.

2.522,693

39.141,384

10.838,907

52.502,985

22

S.C. EUROSEVEN INDUSTRY - S.R.L.

7.686,108

0,000

3.140,371

10.826,479

23

S.C. FIDELIS ENERGY - S.R.L.

0,000

0,000

4.914,357

4.914,357

24

S.C. FORTE GAZ GN - S.R.L.

0,000

0,000

11.715,279

11.715,279

25

S.C. GAZ EST - S.A.

56.652,186

1.766,046

12.894,680

71.312,912

26

S.C. GAZ NORD EST - S.A.

5.800,167

0,000

954,882

6.755,049

27

S.C. GAZ SUD - S.A.

54.692,920

0,000

14.169,498

68.862,419

28

S.C. GAZ VEST - S.A.

29.935,598

0,000

11.367,344

41.302,942

29

S.C. GAZMIR IAŞI - S.R.L.

4.884,437

0,000

3.280,777

8.165,214

30

S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA - S.A.

3.606.517,686

634.905,381

1.573.949,200

5.815.372,266

31

S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A.

27.669,977

648,083

5.448,175

33.766,235

32

S.C. GECABUILD - S.R.L.

0,000

0,000

408,336

408,336

33

S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

10.485,883

120,577

19.330,373

29.936,833

34

S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

1.916,077

0,000

278,100

2.194,177

35

S.C. INTERAGRO - S.R.L.

0,000

0,000

1.246.958,852

1.246.958,852

36

S.C. INTERGAZ-EST - S.R.L.

4.022,667

0,000

28.936,000

32.958,666

37

S.C. M.M. DATA - S.R.L.

2.362,635

0,000

504,127

2.866,762

38

S.C. MACIN GAZ - S.R.L.

3.043,705

0,000

1,967

3.045,672

39

S.C. MEGACONSTRUCT - S.A.

21.103,359

586,303

8.335,746

30.025,408

40

S.C. MEHEDINŢI GAZ - S.A.

1.607,295

0,000

652,748

2.260,044

41

S.C. MET ROMANIA ENERGY TRADE - S.R.L.

0,000

0,000

22.395,449

22.395,449

42

S.C. MIHOC OIL - S.R.L.

2.561,106

0,000

558,905

3.120,011

43

S.C. NEXT ENERGY DISTRIBUTION - S.R.L.

287,811

0,000

10.248,698

10.536,510

44

S.C. NORD GAZ - S.R.L.

9.719,716

15.884,746

8.684,745

34.289,206

45

S.C. NOVA POWER & GAS - S.R.L.

3.124,300

0,000

12.543,202

15.667,502

46

S.C. OLIGOPOL - S.R.L.

923,645

0,000

741,017

1.664,662

47

S.C. OMV PETROM GAS - S.R.L.

0,000

277.851,217

2.217.160,959

2.495.012,176

48

S.C. OTTOGAZ - S.R.L.

26.382,293

0,000

4.146,100

30.528,393

49

S.C. PADO GROUP INFRASTRUCTURES - S.R.L.

717,233

0,000

265,161

982,394

50

S.C. PREMIER ENERGY - S.R.L.

62.260,357

0,000

21.763,229

84.023,586

51

S.C. PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

1.258,325

0,000

2.677,487

3.935,811

52

S.C. PROGAZ P&D - S.A.

10.481,533

0,000

433,562

10.915,095

53

S.N.G.N. ROMGAZ - S.A.

359,597

1.825.097,363

1.086.370,320

2.911.827,280

54

S.C. SAFI-STAR - S.R.L.

6,287

0,000

2.776,941

2.783,228

55

S.C. SALGAZ - S.A.

6.579,564

0,000

1.751,082

8.330,646

56

S.C. TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

1.363,081

0,000

1.524,405

2.887,486

57

S.C. TETAROM - S.A.

0,000

0,000

297,125

297,125

58

S.C. TIMGAZ - S.A.

3.643,124

0,000

1.237,599

4.880,723

59

S.C. TINMAR - IND - S.A.

0,000

0,000

42.260,339

42.260,339

60

S.C. TULCEA GAZ - S.A.

16.175,793

0,000

5.084,958

21.260,751

61

S.C. VEGA'93 - S.R.L.

3.112,065

0,000

294,599

3.406,663

62

S.C. WIEE ROMANIA - S.R.L.

0,000

0,000

25.331,540

25.331,540

63

S.C. WIROM GAS - S.A.

64.388,888

4.818,313

9.287,575

78.494,776

 

TOTAL

7.535.760,006

3.198.492,786

7.992.536,156

18.726.788,948

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 288 din data de 28 aprilie 2015