HOTĂRÂRE nr. 78 din 6 martie 2013 pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul 2013 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. II
Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. III
Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIONAL - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 3.
Art. IV
Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 4.
Art. V
(1)În anul 2013, pachetul minim social în transportul feroviar de călători cuprinde doar trenurile Interregio şi Regio, astfel:
a)Compensaţia acordată pentru pachetul minim social aprobat în transportul feroviar de călători se distribuie 20% în funcţie de indicatorul călători-km şi 80% în funcţie de indicatorul tren-km.
b)Valoarea aferentă indicatorului călători-km se acordă în proporţie de 20% pentru trenurile Interregio şi în proporţie de 80% pentru trenurile Regio.
c)Pentru fiecare operator de transport feroviar de călători procentul maxim al compensaţiei nu poate depăşi 75% din total venituri pentru trenurile Interregio şi 85% din total venituri pentru trenurile Regio.
(2)Valorile compensaţiei acordate potrivit alin. (1), pentru pachetul minim social aprobat, sunt următoarele:
a)pentru trenurile Interregio, 44,526 lei pe mia de călători-km şi 15,20 lei pe tren-km;
b)pentru trenurile Regio, 178,106 lei pe mia de călători-km şi 15,20 lei pe tren-km,
Art. VI
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1:
ANEXA nr. 2:
ANEXA nr. 3:
ANEXA nr. 4:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 151 din data de 21 martie 2013