DECIZIE nr. 206 din 4 septembrie 2015 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dan Manolescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice
Având în vedere cererea domnului Dan Manolescu, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru sub nr. 5/4.386 din 28 iulie 2015,
în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan Manolescu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 677 din data de 7 septembrie 2015