DECRET nr. 626 din 6 iulie 2015 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,
în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia personală pe care a avut-o la dezvoltarea relaţiilor de cooperare economică, culturală şi politică dintre România şi Republica Moldova,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce Excelenţei Sale domnului Iurie Reniţă, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Moldova în România.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 500 din data de 7 iulie 2015