Având în vedere art. 5 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Normele tehnice privind înfiinţarea, funcţionarea şi desfiinţarea punctelor vamale în cadrul birourilor vamale, astfel cum sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţia Generală a Vămilor, Direcţia generală de organizare şi resurse umane, Direcţia tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală, direcţia generală regională a finanţelor publice şi direcţia regională vamală corespunzătoare în cadrul căreia funcţionează biroul vamal vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. 3
(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 553/2005 privind aprobarea Normelor unitare de structură pentru înfiinţarea şi funcţionarea punctelor vamale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 13 aprilie 2005, se abrogă.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 15 din data de 8 ianuarie 2016