HOTĂRÂRE nr. 698 din 26 august 2015 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru anumite imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Arhivele Naţionale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Arhivele Naţionale, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Arhivele Naţionale, ale căror valori de inventar se modifică, drept urmare a reevaluării

Număr M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumire

Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI)

Adresa imobilului

Valoarea de inventar
(valoare actualizată)

40409

8.19.01

Imobil 55-01

Ministerul Afacerilor Interne - Arhivele Naţionale
CUI 6563755

Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 49, sectorul 5

16.222.213,78

104192

8.19.01

Imobil 55-02

Ministerul Afacerilor Interne - Arhivele Naţionale
CUI 6563755

Bucureşti, Calea Văcăreşti nr. 470, sectorul 4

2.971.208,86

104193

8.19.01

Imobil 55-03

Ministerul Afacerilor Interne - Arhivele Naţionale
CUI 6563755

Bucureşti, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 69, sectorul 6

4.451.248,10

104194

8.19.01

Imobil 55-04

Ministerul Afacerilor Interne - Arhivele Naţionale
CUI 6563755

Bucureşti, Calea Griviţei nr. 2-4, sectorul 1

1.132.300,49

104196

8.19.01

Imobil 55-06

Ministerul Afacerilor Interne - Arhivele Naţionale
CUI 6563755

Bucureşti, str. Popa Nan nr. 91, sectorul 2

1.492.634,19

104197

8.19.01

Imobil 55-07

Ministerul Afacerilor Interne - Arhivele Naţionale
CUI 6563755

Bucureşti, Calea Vitan Bârzeşti nr. 24, sectorul 4

789.035,36

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 663 din data de 1 septembrie 2015