HOTĂRÂRE nr. 240 din 6 aprilie 2016 pentru stabilirea zilei de 10 aprilie ca "Ziua Sportului Curat"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se stabileşte ziua de 10 aprilie a fiecărui an ca "Ziua Sportului Curat".
Art. 2
Agenţia Naţională Anti-Doping şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi organizaţiile neguvernamentale pot organiza evenimente dedicate informării şi promovării valorilor olimpismului, sportului curat şi fairplay-ului în concordanţă cu principiile Convenţiei internaţionale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 367/2006, şi ale Codului Mondial Anti-Doping, anexă la această Convenţie.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 264 din data de 7 aprilie 2016