DECIZIE nr. 212 din 9 mai 2013 privind numirea domnului Constantin Marius Banu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic.
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Marius Banu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 261 din data de 9 mai 2013