În baza prevederilor art. 11 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15, 17 şi 36 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012,
Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 19 noiembrie 2012, hotărăşte:
Art. 1
Art. 2
Secretarul general, secretarul general adjunct şi direcţiile din cadrul aparatului executiv al Camerei Consultanţilor Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Toni Teau

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 894 din data de 28 decembrie 2012