HOTĂRÂRE nr. 74 din 4 februarie 2015 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
(1)Se aprobă trecerea din domeniul public al Statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii, situată în comuna Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud, identificată potrivit anexei nr. 2.
(2)Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acesteia, în condiţiile legii.
Art. 3
Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud a cărui valoare de inventar se modifică drept urmare a reevaluării

Număr de identificare imobil atribuit de M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Valoarea de inventar
(valoare reactualizată)

113201

8.19.01

06-56

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud
CUI 4347712
CF 25077

Judeţul Bistriţa - Năsăud

312.904,07 lei

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a construcţiei aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

Număr de identificare imobil atribuit de M.F.P.

Codul de clasificare

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Caracteristici tehnice ale construcţiei care trece în domeniul privat al statului

Valoarea de inventar a imobilului

113201 (parţial)

8.19.01

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa - Năsăud
CUI 4347712

Comuna Rodna, Str. Principală nr. 1.046, judeţul Bistriţa - Năsăud

Construcţia 06-56-01 "Sediu Post Poliţie"

- suprafaţa construită = 220,0 mp

- suprafaţă desfăşurată = 244,0 mp

CF 25077

Valoarea actuală = 312.904,07 lei
Valoarea părţii care se transmite = 282.004,62 lei
Valoarea părţii care rămâne = 30.899,45 lei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 112 din data de 12 februarie 2015